ALLROUNDER 1300 T

Næste generations drejebordsmaskine

29.09.2020
Med ALLROUNDER 1300 T kompletterer vi videreudviklingen af vores vertikale drejebordsmaskiner. Sammenlignet med den tidligere model 1200 T giver den nye størrelse med en borddiameter på 1300 mm 15 % mere plads til værktøjer, der vejer 25 % mere, samtidig med at opstillingsarealet reduceres med 10 %.

Hurtige, præcise og jævne værktøjsbevægelser: Som sædvanligt for ARBURG har ALLROUNDER 1300 T et servoelektrisk drev. Lukkeenheden, maskinstanderen og styreskabet har dog fået en overhaling af hensyn til ergonomi og pladsbehov. Nedenfor følger en oversigt over, hvad der er nyt i forhold til ALLROUNDER 1200 T:

  • 5 % lavere bord-/arbejdshøjde
  • 10 % mindre opstillingsareal
  • 10 % lavere monterings-/halhøjde
  • 15 % større værktøjs-opspændingsflade
  • 25 % højere værktøjsvægt
  • Optimeret ledningsføring og placering af medietilslutninger
  • Styring fra SELOGICA ND (New Design)

 

om de vertikale maskiner