Succesrige infodage 2020

Fokus på uddannelse

07.07.2020
På trods af corona: Ca. 350 elever og forældre besøgte ARBURG infodage 2020 fra 03. og 04. juli – naturligvis under overholdelse af alle nødvendige hygiejneforanstaltninger. Gæsterne var begejstret for den intensive vejledning, de uddybende informationer og rådgivningen om de 15 lærlingeuddannelser, som ARBURG tilbyder.

Sikre lærepladser
„Det faktum, at vi hvert eneste år praktisk taget overtager alle lærlinge og studerende i form af et fast arbejdsforhold og igen i dette år gør det muligt for 69 unge mennesker at få en succesrig start i arbejdslivet, er resultatet af en omhyggelig strategisk planlægning“, betoner Renate Keinath, ledende partner hos ARBURG med ansvar for området personale- og socialvæsen.
„På trods af krisen træder vi med henblik på uddannelse ikke på bremsen og planlægger endda endnu flere lærepladser  i året 2021. På det tidspunkt beskæftiger ARBURG i alt 226 lærlinge“, bekræfter projektlederen for uddannelsesførløbene Michael Vieth.

Uddannelsesteam med fuld styrke
Lærlinge og DHBW-studerende (Duale Hochschule Baden-Württemberg) fra infodage-gruppen havde for så vidt muligt organiseret denne event på egen hånd. Ved hjælp af tilmeldingspligt og begrænset deltagerantal var det muligt at garantere for tilstrækkelig afstand. Ca. 150 af de i alt 200 lærlinge og DHBW-studerende samt 13 uddannere var beskæftiget med at præsentere de forskellige erhverv og besvare yderligere spørgsmål om uddannelsesforløbet og DHBW-studiet på de to infodage. Gæsterne kunne ved denne lejlighed besøge det 2.000 m² store uddannelsescenter ledsaget af 80 „guides“ samt stille spørgsmål og blive informeret om ansøgningen med henblik på en lærlinge- eller studieplads.
Til uddannelse