ALS-brugermøde 2019

Eksperter på besøg hos ARBURG

25.11.2019
Den 14. november fandt ALS-brugermødet med ca. 120 deltager sted i Loßburg. Inden for disse rammer gav ARBURG eksperter fra styringsteknik-gruppen et omfattende overblik over aktuelle udviklinger og anvendelsen af ARBURG computersystemet (ALS) samt integrationen af dette i kundeportalen „arburgXworld“.

ALS med nye funktioner
Inden for rammerne af brugermødet blev der præsenteret flere nye funktioner, som gør betjeningen af computersystemet lettere og mere overskueligt. Hermed kan produktionstilbehøret i form af styklister tilordnes den pågældende maskine. Det er nu også muligt at administrere processtatus detaljeret for f.eks. at få vist procesfrigivelse som følge af kvalitetssikringen i ALS. Detaljer bliver sammenfattet og vist endnu mere komfortabelt og individuelt i Client. Dette øger brugervenligheden. Andre nye elementer er den mobile vedligeholdelses-Client og den helt nye maskinterminal.

ATCM: Indhentning af data fra Turnkey-anlæg
SCADA-systemet ARBURG Turnkey Control Module (ATCM), som bliver præsenteret, er et vigtigt bindeled mellem komplekse Turnkey-anlæg og MES-systemerne så som ARBURG computersystemet. Det indhenter, visualiserer og overfører alle relevante procesdata. Derudover kan ATCM vise også de vigtige funktioner for den komplette produktionscelle vha. en HMI-terminal (Human Machine Interface) med touchscreen-panel. Datatransfer finder primært sted vha. kommunikationsprotokollen OPC UA.

ALS også til rådighed via arburgXworld
Sammenknyt ALS-data med den cloud-baserede kundeportal arburgXworld. Alle maskiner med IIoT-Gateway stiller valgte produktionsparametre allerede til rådighed via arburgXworld-app'ene „Prozess Dashboard“ og „Machine Dashboard“ med visuel gengivelse. For at få en hurtig oversigt over den aktuelle produktion kan alle ALS-brugere derudover hente disse data fra alle produktionssteder på mobile enheder efter eget valg med app'en „ALS-Dashboard“.

Bruger Böllhoff: Alle maskiner integreret i ALS
Böllhoff-gruppen, verdens førende producent og distributør af fastgørelseselementer og monteringssystemer, bød med en succeshistorie på en spændende indsigt i praksis. Jens Placke, IT Projects, Processes and Consulting hos Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG, der har ansvaret for ARBURG computersystemet, fortalte om hvordan dette bliver integreret som overordnet system i virksomheden. Ikke kun 123 sprøjtestøbemaskiner, men også 274 metalbearbejdningsanlæg er sammenkædet med Böllhoff-produktionsstederne rundt om i verden vha. det netværksbaserede ALS. Dataene bliver hentet vha. mobile terminaler. Individuelt tilpassede visninger, som f.eks. med henblik på maskinernes udnyttelsesgrad, bliver inddraget af ARBURG styringsteknologien som feedback i forbindelse med videreudvikling af ALS, hvilket ligeledes blev anset for en positiv faktor af Böllhoff.