Succesrig formnext 2019

freeformer og talrige komponenteksempler

26.11.2019
For ARBURG var formnext 2019 en stor succes. Fire freeformer'e og de interaktive stationer med funktionelle komponenter, man kunne holde i hånden, gjorde ARBURG-standen til en klar publikumsmagnet igen i år.

freeformer 300-4X byder på teknologi med fremtidsperspektiv
Udviklingen af freeformer 300-4X er baseret på freeformer 300-3X, og den har ligeledes tre udløbsenheder. Det centrale punkt er en komponentholder med fire akser og ny rotationsakse samt en fiberforsyningsenhed. Denne muliggør bearbejdning af eksternt tilførte kontinuerlige fibre af glas og karbon til belastbare funktionskomponenter. Som eksempel på en anvendelse blev der produceret en håndortose med karbonfiberforstærkning på stedet.

freeformer 300-3X forarbejder plastikmateriale til høje temperaturer
På formnext 2019 blev der præsenteret en freeformer 300-3X, hvor konstruktionsrummet kan opvarmes på op til 200 grader celsius. Ved hjælp af eksemplet med det originale materiale Ultem 9085, der er godkendt til luft- og rumfart, bliver det demonstreret, hvordan f.eks. tandhjul og yderligere komplekse komponenter som udstillingsobjekt kan fremstilles af materialer til høj temperatur.

freeformer 200-3X fremstiller resorberbare implantater
På ARBURG specialnichen medicinteknik forarbejdede en freeformer 200-3X et innovativt originalt materiale, som er resorberbart, fra firmaet Evonik og viste i den forbindelse fordelene ved APF-proceduren til denne ambitiøse branche: Der blev fremstillet implantatplader af Resomer LR 706 (composite af poly L-lactide-co-D,L-lactide og ß-TCP), som bliver anvendt direkte i kroppen ved knoglebrud. Materialet polymer-composite imiterer menneskelige knogler og indeholder 30 % keramiske tilsætningsstoffer. Komponenten er således mere stabil og afgiver kalcium, hvilket understøtter knogleopbygningen.

ARBURG præmieret med fAMily Award
Som partner helt fra begyndelsen er ARBURG blevet præmieret med "fAMily Award" den 19. november 2019 på den første messedag på formnext af organisatoren Mesago. Maskinproducenten fra Loßburg var overbevist om formnext-konceptet helt fra begyndelsen og er ligeledes aktiv i messens rådgivende forum. ARBURG har bidraget til, at foranstaltningen i Frankfurt a. M. siden grundlæggelsen for fem år siden for tiden er en af de førende messer på verdensplan inden for området Additive Manufacturing (AM). På formnext 2019 var virksomheden til stede med fire freeformere, talrige komponenteksempler og personale på standen fra Europa, USA og Kina.