Nyhed: plastificeringsassistent

Cylindermodulet leverer og gemmer data

16.10.2019
Tanken bag plastificeringsassistenten er at gøre cylindermodulet, som er den vigtigste maskinkomponent, „smart“ vha. integration af en hukommelses-chip. På den måde „kender“ maskinen den plastificering, som bliver anvendt. Dette muliggør en aktiv betjeningsunderstøttelse og en målrettet vedligeholdelse.

Plastificeringsassistent anvender data på på hukommelses-chippen for at beregne parametre såsom plastificeringskapaciteten eller standsetid automatisk. På den måde er det muligt hurtigt at analysere og optimere materialeforberedelsen. Derudover registrerer plastificeringsassistenten også data mhp. modul- og proceshistorie på hukommelses-chippen såsom f.eks. cylindermodulets driftstimer eller flowhastighed. Dette tilvejebringer på den ene side forudsætningerne for en vedligeholdelse efter behov (basis for „Predictive Maintenance“) og forbedrer på den anden side fejlsøgningen mhp. service.