arburgXworld: i 18 sprog

Nye services med udvidet funktionalitet

16.10.2019
Vigtige apps for vores kundeportal „arburgXworld“ såsom f.eks. vores shop og vores „ServiceCenter“ sørger for et bedre overblik, enkel kommunikation, større fleksibilitet og en hurtigere reaktion. Fra K 2019 er „arburgXworld“ til rådighed internationalt på 18 sprog.

Adgangen til kundeportalen „arburgXworld“ er gratis. Nu udvider vi dette tilbud med til dels gebyrberettigede funktionaliteter og apps, som indebærer klar merværdi for brugerne:

  • „SelfService“: Udfør selv analyse af maskinfejl og stilstande.
  • „VirtualControl“: Simulering af maskinstyring.
  • „Configuration“: Konfiguration og bestilling af maskiner, f.eks. ALLROUNDER 270 S compact.
  • „MachineFinder“: Koncept for ALLROUNDER.
  • „DataDecoder“: Læselig visning af vigtige parametre for et maskindatasæt.
  • „MachineDashboard“: Live-tilstandsoplysninger og chiffernøgler for de enkelte maskiner.
  • „ProcessDashboard“: Dokumentation af produktionsprocesser.

 

Registrering
Virksomheder, der ønsker adgang til den digitale ARBURG-verden, kan registrere sig under www.arburgXworld.com.

Download
Brochure: arburgXworld (engelsk) (PDF - 3,5 MB)