ARBURG på formnext 2019

Muligheder med ARBURG Plastic Freeforming

24.09.2019
På formnext, den førende internationale messe for additiv fremstilling, som finder sted fra den 19. til 22. november 2019 i Frankfurt a. M., Tyskland, præsenterer ARBURG potentialet mhp. ARBURG Plastic Freeforming (APF) med fire freeformere i hal 12.1, stand D121. Tyngdepunktet er medicinalteknologi

Komponenter til medicinalteknologi af original-plastik
ARBURG præsenterer fordelene ved APF-processerne inden for denne ambitiøse branche vha. forarbejdningen af medicinalteknologisk materiale på en freeformer 200-3X. Freeformeren er med det åbne system prædestineret til medicinalteknologi, da det er muligt at fremstille individuelt tilpassede komponenter og forarbejde original-plastik, som f.eks. bio-resorberbar plastik, PLA eller andre FDA-certificerede materialer.

Detaljeret teknik med fremtidsperspektiv
De besøgende specialister kan få et indgående indblik i systemets teknologiske niveau vha. den anden freeformer 200-3X. En stor freeformer 300-3X med tre udløbsenheder demonstrerer hvorledes den høje temperatur i konstruktionsrummet kan anvendes til forarbejdning af teknisk plastik. ARBURG viser hvorledes denne fremtidsteknologi gør det muligt at realisere fiberforstærkede komponenter med et yderligere eksponat. Deltagelsen i denne messe bliver afrundet med præsentationen af forskellige APF-komponenter.