ARBURG Packaging Summit

Emballageeksperternes branchemøde

04.07.2019
Den 25. og 26. juni 2019 fandt det andet „Packaging Summit“ sted hos ARBURG. Der var kommet ca. 120 gæster fra overalt i verden for at blive informeret af de førende eksperter fra industri og forskning samt forbund angående trends, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi inden for emballageindustrien.

Løsninger, innovationer, visioner
„Ved eventen, der fandt sted over to dage, har vi sammen med velkendte eksperter inden for brancherne belyst og diskuteret, hvordan cirkulær økonomi kan blive en mulighed i forbindelse med emballageprodukter. Vi har vist, hvordan plastikindustrien reagerer på de aktuelle udfordringer, og hvilke ressourceeffektive løsninger og innovationer vi kan levere til en lukket cirkulær økonomi i dag og i fremtiden,“ lyder det gennemgående positive facit fra salgsdirektør Gerhard Böhm.

Belysning af den komplette værdikæde
I løbet af flere foredrag blev de forskellige aspekter inden for emballagebranchen belyst. F.eks. præsenterede foredragsholderne fra BASF, Borealis og Henkel nye materialer samt fortalte om deres aktiviteter om at kunne føre plastmaterialer tilbage til værdikæden og om at kunne forarbejde recylater. ARBURG og værktøjspartnerne Stackteck og Fohoba præsenterede innovative processer, trends og maskinteknik, der er særligt målrettet emballagebranchen. IML-eksperten Verstraete viste, hvordan man ved hjælp af usynlige vandmærker kan give plastemballager et „digitalt genbrugspas“ og sortere dem efter materialer. Erema præsenterede forskellige flagskibsprojekter angående genanvendelse, mens Global-Flow grundlæggende behandlede bortskaffelsen og genbrugen af sekundære råstoffer. Thorsten Kühmann og dr. Rüdiger Baunemann var desuden til stede som repræsentanter fra VDMA og Plastic Europe Deutschland. De gav et overblik over, hvilke udfordringer branchen står over for set fra forbundets side. I pauserne mellem foredragene havde deltagerne rig lejlighed til at se de udvalgte emballageanvendelser „live“.

Nye løsninger inden for cirkulær økonomi
Et højdepunkt på Packaging Summit var den afsluttende paneldiskussion, som gav et præcist resumé af de enkelte foredrag. Bertram Stern, Sales Manager Packaging hos ARBURG, fortæller i den forbindelse: „Producenter af sprøjtestøbemaskiner, værktøjer og materialer samt genanvendelseseksperter skal samarbejde over hele værdikæden. Man kunne tydeligt mærke ånden og viljen til det på hele eventen.“ Kun i fællesskab kan man udvikle nye løsninger og sørge for, at brugt plastik genvindes som et værdifuldt råstof og anvendes effektivt til fremstilling af nye produkter. Gerhard Böhm nævnte også under diskussionen, hvordan ARBURG samler sine aktiviteter med det nye program „arburgGREENworld“ angående emner som resource-effektivitet og cirkulær økonomi. Eksempler på dette præsenteres på messen K 2019 sammen med vores partnere.