aXw Control FillAssist

Hurtig og sikker til den første støbte del

Påfyldningsassistenten i GESTICA-styringen kan animere fyldningsgraden i komponenten i forhold til snekkens aktuelle position som 3D-grafik i realtid. Dette er også til gavn for eksperterne under opstillingen, i og med at de sparer kostbar tid.

Med funktionen FillAssist "kender" ALLROUNDER'en nu emnet, som den skal producere. I den forbindelse indlæses simuleringsmodellen, som er oprettet offline, og komponentgeometrien direkte ind i styringen. Operatøren kan på den måde interaktivt sammenligne resultaterne fra simuleringen med fyldeforholdet i den sidste cyklus vha. betjeningspanelet GESTICA .

Højdepunkter

  • Support til fyldestudier med visning af fyldningsmønster
  • Visualisering af flydefronten i kaviteten i 3D afhængigt af sneglens placering.
  • Fortolkning af sprøjtekurvediagrammer er ikke længere nødvendigt

Downloads