Tandlægebor

Kommer effektivt karies til livs

Plast kan give konventionelle produkter helt nye egenskaber. Tandlægebor af PEEK fjerner – i modsætning til metalbor – kun kariesmateriale. De filigrane komponenter fremstilles som økonomiske engangsartikler til tandlægeklinikker – "ready to use" i en enkelt arbejdsgang.

En elektrisk sprøjtestøbemaskine i ALLDRIVE-serien er garant for høj præcision. En seks-akset robot lægger tandlægeborene i blisterpakker i den korrekte position i den tilkoblede renrumscelle. Disse perforeres enkeltvis, forsynes med påtryk og udsluses i enheder af ti styk via et transportbånd. Det er derfor ikke nødvendigt at efterbearbejde eller sterilisere boret før brug.

Højdepunkter

  • Slutprodukt, som er klar til brug: Fuldautomatisk sprøjtestøbning, emballering og tryk i en arbejdsgang
  • Præcision: 0,8 gram lette sprøjteemner med tolerancer helt ned til få hundrededele af en millimeter
  • Central overvågning: Automatisering og periferi integreret i SELOGICA maskinstyringen
  • Enkel og fleksibel programmering: Seks-akset robot med den sammen brugerflade som maskinstyringen
  • Alt samlet ét sted: ARBURG tilbyder en komplet produktionscelle bestående af sprøjtestøbemaskine, robotsystem, renrumscelle og emballageanlæg

Nøgledata

Tandlægebor
Fordybninger: 2
Komponentvægt: 0,8 g
Materiale: PEEK
Cyklustid: 25-30 s

Teknik

Maskine
Sprøjtestøbemaskinen ALLROUNDER 370 A producerer to filigrane bor i en cyklustid på cirka 30 sekunder. Da det er nødvendigt at overholde tolerancer helt ned til få hundrededele af en millimeter, er alle de akser, som er vigtige for emnekvaliteteten – f.eks. indsprøjtning, dosering og værktøjsbevægelser – eldrevne.
til elektriske maskiner

Robotsystem
Sideløbende med sprøjtestøbecyklussen pakkes der automatisk to bor. Den fleksible seks-aksede robot kører rundt til flere forskellige positioner i rummet. Den tager sprøjteemnerne ud af værktøjet, lægger dem på en kølestation, og placerer dem i blisterpakken i den korrekte position.
til seks-aksede robot

Processer

Renrumsteknik
Den seks-aksede robot og emballeringsanlægget er sluttet til maskinen med et lukket beskyttelseskabinet. Sammen med renluftsmodulerne i hele arbejdsområdet skabes der en komplet indkapslet renrumscelle, som opfylder kravene iht. renrumsklassifikation 7.
til processen

Branche

Medicoteknik
Plast er optimalt egnet til medicoteknik: Det er prismæssigt uden konkurrence og udviklet til at blive sprøjtestøbt i næsten alle former og styktal. Tandlægebor fremstilles og emballeres "ready to use" i en enkelt arbejdsgang i renrummet.
til branche

Partner

AutomatiseringFPT
EmballageanlægA&D
ProducentPfaff