Stråleskive

Kombinationen af forskellige materialer til multifunktionelle komponenter i ét fremstillingstrin hører under plastforarbejdningen. Stråleskiver i brusehoveder er et godt eksempel herpå: Takket være de elastiske LSR-dyser, der er integreret i de faste PBT-basisenheder, er det nemt at fjerne kalkrester.

Stråleskiverne til brusehoveder fremstilles, kontrolleres og emballeres fuldautomatisk i en produktionscelle rundt om en elektrisk tokomponentsprøjtestøbemaskine i ALLDRIVE-serien. Dette muliggør en effektiv serieproduktion af denne krævende hård-blød-forbindelse.

Højdepunkter

  • Slutprodukt, som er klar til brug: Fuldautomatisk sprøjtestøbning, kontrol og emballering i én arbejdsgang
  • Effektiv materialeudnyttelse: Komponentproduktion uden støberester med varm- og koldkanalteknik
  • 100 % kvalitet: LSR-dysernes gennemløb samt over- og undersprøjtninger kontrolleres
  • Central overvågning: Automatisering og periferi integreret i SELOGICA maskinstyringen
  • Alt fra én og samme leverandør: ARBURG tilbyder en komplet produktionscelle bestående af sprøjtestøbemaskine, automatisering og periferi

Nøgledata

Stråleskive
Fordybninger: 2 + 2
Materiale: 43.3 g
Material: PBT GF 30 + LSR
Cyklustid: 40 sek.

Teknik

Maskine
Stråleskiverne til brusehovederne sprøjtefremstilles af PBT og LSR på en elektrisk tokomponentmaskine af typen ALLROUNDER 570 A, som er udstyret med to sprøjteenheder i størrelsen 170. På en cyklustid på 40 sekunder frembringes to forsprøjtede emner og to færdige komponenter i en ensartet høj produktkvalitet.
til elektriske maskiner

Robotsystem
Ved hård-blød-forbindelser, som f.eks. stråleskiven, kommer transferteknikken på tale. Det vertikale robotsystem MULTILIFT V omsætter de forsprøjtede emner i værktøjet. Derudover udtager robotsystemet de færdige emner og leder dem først hen til en kølestation med integreret optisk kontrol og derefter hen til et emballageanlæg.
til lineære robotsystemer

Processer

Flerkomponentsprøjtestøbning
Den nødvendige termiske adskillelse er krævende, når termoplast og flydende silikone behandles sammen i ét værktøj: PBT skal nedkøles, hvorimod LSR bindes sammen ved høje temperaturer. Transferteknikken kommer derfor på tale for et fuldautomatisk procesforløb.
til processen

Sprøjtestøbning i flydende silikone (LSR)
Ved hjælp af varm- og koldkanalteknik sprøjtes stråleskivens PBT-basisenhed og LSR-dyser direkte på for en komponentproduktion uden støberester. Derved opstår der ikke noget affald, der ikke kan genanvendes. Et effektivt materialeforbrug sikres desuden af en optimeret beholdertømning ved LSR-doseringsanlægget.
til processen

Branche

Teknisk sprøjtestøbning
Ved teknisk sprøjtestøbning er det muligt at fremstille præcise komponenter til mangfoldige anvendelsesområder. Fremstillingen af stråleskiver er et eksempel på, hvordan krævende værktøjsteknik og komplekse arbejdsrutiner kan automatiseres fuldt ud.
til branche

Partner

Værktøj:Rico
LSR-doseringsanlæg:2KM
Kølestation:Barth
Kamerasystem:Fuchs
Emballageanlæg:AVT