Sensor

Færdige komponenter med kun ét arbejdstrin

Tre bliver til en: I 3-komponent-processen sprøjtes en magnetskive, en bæreskive og en beskyttende kappe til en fuldt funktionsdygtig drejevinkelsensor. Det innovative værktøjskoncept og den komplekse automatisering overflødiggør sammenføjningsteknik eller efterfølgende monteringstrin.

Alle arbejdstrin forenes i en proces – inklusive placering af sensoren og omsprøjtning med en bæreskive samt magnetisering og monteringssprøjtestøbning direkte i værktøjet. Der anvendes en fuldautomatisk produktionscelle rundt om en hydraulisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 370 A med tre sprøjteenheder i størrelserne 30, 70 og 30.

Højdepunkter

  • Fra enkeltdelsproduktion til slutmontering – alle trin i én proces
  • Sprøjteenheder er integreret i SELOGICA maskinstyringen
  • Magnetisering og monteringssprøjtestøbning direkte i værktøjet
  • Fuldautomatisk 3-komponent-produktionscelle

Nøgledata

Drejevinkelsensoren
Fordybninger: 3
Komponentvægt: 1.5 + 1.0 + 0.5 (g)
Materiale: PA + PBT + MABS
Cyklustid: 30 s

Teknik

Maskine
Der anvendes en hydraulisk 3-komponent-maskine ALLROUNDER 370 S med en lukkekraft på 700 kN og sprøjteenheder i størrelserne 30, 70 og 30 (EUROMAP). Alle tre sprøjteenheder er integreret i SELOGICA styringen.
til hydrauliske maskiner

Robotsystem
Det ultrafleksible robotsystem MULTILIFT V i længdeudførelse muliggør vertikal udtagning, selv når sprøjteenheden er anbragt i skillelag. Det overtager også ilægning af sensoren, omplacering af magnetskiven i værktøjet samt slutmontering.
til robotsystem

Processer

Omsprøjtning af formindsatser
Robotsystemet positionerer den følsomme sensor på værktøjets dyseside og magnetskiven på udstødningssiden. For at forbinde formindsatsen og magnet omsprøjtes sensoren med en bæreskive.
til processen

Monteringssprøjtestøbning
I værktøjet lejres magnetskiven af ferritholdig PA på PBT-bærepladens aksel drejeligt. Dette er normalt ikke muligt. Sammenføjningsteknik og efterfølgende trin bortfalder. Det sikrer god procesøkonomi.

Branche

Elektronik
Funktionskomponenter til elektronikanvendelser omfatter monteringssprøjtestøbte drejevinkelsensorer med magnetiseret plast om omsprøjtet sensor. Det færdige sprøjteemne registrerer retningsændringer og anvendes f.eks. til bilnavigationssystemer.
til branche

Partner

KomponentkonceptLTK Erlangen
VærktøjOechsler
VarmkanalerGünther Heißkanaltechnik
AutomatiseringKiki, Xenon