Inderleder

Daglig omsprøjtning af op til 72.000 pins fuldautomatisk

Til fuldautomatisk seriefremstilling af inderledere til Fakra-stikforbindelser har ARBURG bygget en produktionscelle, som dagligt omsprøjter op til 72.000 pins. Den tilhørende robotteknologi og de tilhørende periferienheder udmærker sig ved en meget præcis og hurtig håndtering af filigrane formindsatser.

Det centrale for produktionscellen er en hybrid sprøjtestøbemaskine, hvis eldrevne lukketid gør korte cyklustider mulige. Et vertikalt robotsystem varetager håndteringen af 16 enkeltvise pins for hver af to vibrationsspiraltransportører. De skubbes ind i boringer i griber-indlægningsmodulet og transporteres til værktøjet. Der udtager robotsystemet hver især 16 færdige emner og indsætter samtidig pins. Cyklustiden er kun ca. 20 sekunder. 

Højdepunkter

  • Kvalitet i serie: produktionscelle med højtydende automatisering og periferi omsprøjter dagligt effektivt op til 72.000 formindsatser
  • Sikker håndtering: filigrane pins anbragt i position via Scara-robotter og indsat præcist i værktøjet via vertikal MULTILIFT V
  • Optisk kontrol: kontrollér kamera og lysskranker for, om pins har den rigtige længde, om dysesiden er fri ved værktøjsåbning, og om alle 16 pins er ilagt
  • Præcis indsprøjtning: hybridmaskine med positionsstyret snekke og elektromekanisk doseringsdrev
  • Fleksibilitet: variantudskiftning af pins med forskellig længde på kun 15 minutter
  • Central overvågning: automatisering og periferi integreret i SELOGICA maskinstyringen

Nøgledata

Inderleder
Fordybninger: 16
Komponentvægt: 0,07 g (uden pin)
Materiale: PP, der kan forbindes
Cyklustid: 20 s

Teknik

Maskine
En hybrid ALLROUNDER 370 H omsprøjter hver især 16 pins. Den eldrevne lukkeenhed muliggør korte cyklustider. Den positionsstyrede snekke og et elektromekanisk doseringsdrev sikrer præcis indsprøjtning. En kort 15 mm-snekke minimerer materialeventetider.
til de hybride maskiner

Robotsystem
Til håndtering af filigrane pins er griberen på det vertikale robotsystem MULTILIFT V udstyret med 16 konturhulrum. Den overtager pins fra tilførselsanlægget og lægger dem i værktøjet. Samtidig udtager den 16 færdige emner og udstøder dem via et rørfordelingssystem ind i hulrum.
til de lineære robotsystemer

Processer

Omsprøjtning af formindsatser
Omsprøjtning af filigrane metalpins med hver 0,07 g plast kræver største præcision af sprøjtestøbemaskinen og automatiseringen. Robotsystem og periferi er integreret i den centrale SELOGICA styring. Når alle pins er placeret i 16-værktøjet, modtager styringen et IO-signal via lysskranken.
til processen

Branche

Elektronik
Ved omsprøjtning af metaller med plast skabes der funktionelle hybridkomponenter som f.eks. inderledere til Fakra-stikforbindelser i en automobil. En kompleks produktionscelle producerer dagligt op til 72.000 færdige emner i serie – altid i samme høje kvalitet.
til branche

Partner

TilførselsanlægHörmle
AutomatiseringKiki
VærktøjErz
ProducentLautertal Plastic