Procesoptimering

Energieffektiv maskinindstilling

Selv den bedste sprøjtestøbemaskine arbejder kun så godt som sine indstillinger. Det gælder både sprøjteemnekvaliteten og cyklustiden, men også energibehovet. Vores SELOGICA maskinstyring råder over en række muligheder for optimering, overvågning og dokumentation af processerne.

Med et cyklustidsdiagram og integreret energimåling kan du udføre en detaljeret analyse og afstemning af produktionsforløb og disses forbrug. Det forholder sig i princippet således: Både hvad angår økonomien og energieffektiviteten, skal der først og fremmest stræbes efter så korte cyklustider som muligt. Derfor bør du jævnligt kontrollere, om det er nødvendigt, at dine maskiner arbejde ved maks.-indstillingen for at opnå en stabil og sikker proces. Jo højere indstillet værdi, jo mere energi kræver processen. Det giver dog kun mening at køre ved fuld kraft, hvis det kan udmønte sig i markant kortere cyklustider.

Du bør gøre følgende

 • Undgå at anvende for små værktøjer på for store maskiner
 • Stræb efter så korte cyklustider som muligt: Optimer udnyttelsen af maskinen, og øg materialegennemløbet
 • Foretag bevægelser på samme tid, eller synkroniser disse, start f.eks. udstøderen eller robotsystemet allerede under værktøjets åbningsbevægelse
 • Tilpas samtidige bevægelser med rute- eller trykafhængige startbetingelser individuelt: Konfigurer det ideelle produktionsforløb frit uden specialprogrammer
 • Øg værktøjsbevægelsen stille og roligt: Meget hurtige forløb giver kun mening, hvis de medfører en effektiv nedbringelse af cyklustiden – særligt ved store maskiner
 • Åbn værktøjet så lidt som muligt
 • Indstil lukke- og dyseanlægskraften til processen: Trinvis sænkning af disse kræfter ved restkøletid, hvor det er muligt
 • Anvend komplet køletid til dosering: Reducer snekkeomdrejningstallet så meget som muligt ved smelteklargøringen – jo højere omdrejningstallet er, desto større er energibehovet og materialebelastningen
 • Dosér med serveelektriske drev ud over køletiden
 • Sænk den maksimale smeltetemperatur: Spar opvarmningsenergi, og nå formtømningsformen hurtigere
 • Udnyt fordelene ved SELOGICA til kvalitets- og processtyring, f.eks. via overvågning af ekstreme værdier og signalforløb
 • Analyser ønskede signaler via individuelle alarmindgange: Styr sprøjtestøbningsprocessen afhængigt af f.eks. granulattilførsel, trykluft- eller vandforsyning samt automatiseringskomponenter
 • Deltag i relevant videreuddannelse: ARBURG kurser, der afholdes med jævne mellemrum