Produktionseffektivitet

Optimal brug af ressourcer og reduktion af stykomkostninger

Inden for produktionseffektivitet handler det om at bruge ressourcer rationelt og udnytte alt eksisterende potentiale til fulde. Det har vi i årtier rettet alle vores aktiviteter imod. Med os opnår du en maksimal produktivitet med minimale driftsudgifter og dermed en høj rentabilitet.

Vi ser på hele værdikæden ud over den rene maskinteknik og inddrager alle påvirkningsfaktorer – lige fra produktdesign over værktøjsteknikken til digitalt forbundet produktionsmanagement. Dermed kan du indstille dig på en perfekt komponentkvalitet med de laveste stykomkostninger, men også en ressourcebesparende fremstilling med et lavt CO2-fodaftryk og en bæredygtig ”Circular Economy”.
til arburgGREENworld

Højdepunkter

  • Udnyttelse af besparelsespotentialet: Reduktion af cyklustider, energibehov, materialebrug, personale, bearbejdningstider, fremstillingstrin, stilstandstider og affald
  • ARBURG som hovedentreprenør: Maskine, automatisering, periferi, styring og datahåndtering fra en og samme leverandør
  • Velfunderet rådgivning: en helhedsbetragtning, der sikrer en høj produktionseffektivitet
  • Udnyttelse af potentialet: mindre energi, materiale, stilstand, affald og færre produktionstrin samtidigt med hurtige cyklusser
  • Transparent produktion: Skab grundlaget for kredsløb af genanvendelige materialer

Helhedsorienterede løsninger

Produktdesign
Vi justerer på skruerne sammen med dig, så vi virkelig kan producere effektivt. Derunder hører optimering af emnegeometrien, materialebesparelser, valg af det rigtige materiale, forarbejdning af PCR-materialer og bioplast eller reduktion af produktionstrinnene, f.eks. ved at kombinere flere plastmaterialer.
til flerkomponentsprøjtestøbning

Værktøjsteknik
Værktøjs- og sprøjtestøbeteknik skal være detaljeret afstemt efter hinanden for at opnå en harmonisk produktion. Vores eksperter rådgiver dig, uanset hvor du er. Sammen med førende værktøjskonstruktører finde vi innovative løsninger for dig.
til rådgivning om procesteknik

Maskinteknik
Sprøjtestøbemaskinen har stor indvirkning på både produktionseffektiviteten og stykomkostningerne. Det modulopbyggede produktprogram fra ARBURG byder på stor fleksibilitet, som gør det muligt at sænke stykomkostningerne målrettet – f.eks. ved at kombinere forskellige motorkoncepter. Vi hjælper dig med at finde den mest effektive løsning.
til teknik

Periferiteknik
For at du kan producere effektivt, skal omgivelserne også være i orden. ARBURG er en omfattende systemleverandør: Vi leverer robotter og periferiteknik, som er præcist tilpasset sprøjtestøbemaskinen og integreret i den centrale maskinstyring.
til robotsystemer

Dimensionering
Altid med øje for den mest økonomiske løsning: Som teknologipartner kan vi yde detaljeret rådgivning om det tekniske udstyr. Vi sørger for, at anlægskonceptet er helt i tråd med dine behov, og det gør det muligt allerede ved planlægningen at tage højde for alle parametre og dermed sikre effektiv seriefremstilling.
til sprøjtestøbemaskiner

Procesintegration
ARBURG leverer komplet anlægsteknik, værdifuld knowhow, professionel rådgivning og overlegen service. Vi hjælper dig med at integrere foran- eller efterkoblede procestrin i sprøjtestøbeprocessen. Automatisering og procesintegration er din genvej til fremstilling af funktionsklare emner og udnyttelse af anlæggets sparepotentiale.
til rådgivning om turnkey-anlæg

Processtyring
Også processtyring er en af vores kernekompetencer. Med vores SELOGICA- og GESTICA-styring kan du optimere dine produktionsforløb hver dag. Reducer dit energibehov og cyklustiderne – f.eks. ved at integrere hele periferien og synkronisere bevægelsesforløb.
til gode råd om procesoptimering

Produktionsplanlægning
Opskriften på succes i den globale konkurrence lyder: fleksibel og hurtig produktion i overlegen kvalitet og med god procesøkonomi. ARBURG hovedcomputeren er et værdifuldt værktøj, der hjælper dig med at nå dine mål: Med ALS kan du tilrettelægge din produktion effektivt, minimere opspændings- og stilstandstider og altid anvende ressourcerne optimalt.
til ARBURG hovedcomputer