Produktionseffektivitet

Effektiv produktion sænker stykomkostningerne

Produktionseffektivitet er et spørgsmål om at anvende ressourcerne så rationelt som muligt og at udnytte det forhåndenværende potentiale bedst muligt. Sådan har vi i årtier tilrettelagt vores aktiviteter. Vi leverer maksimal produktivitet og minimale driftsomkostninger, hvilket du kan omsætte til overlegen driftsøkonomi.

Vi anskuer hele værdiskabelsesprocessen, hvoraf maskinteknikken er en vigtig del, og tager højde for alle faktorer – lige fra produktdesign og værktøjsteknik til produktionsplanlægning – med det formål at udvikle den bedst mulige løsning til dine behov. Det betyder, at du tidligt i planlægningsfasen kan rette produktionen ind mod perfekt emnekvalitet og lave stykomkostninger. Men der er også mange optimeringsmuligheder i den eksisterende produktion, som ofte kan realiseres helt uden nye investeringer. Skyd processen i gang – det betaler sig!

Højdepunkter

  • Maksimal produktivitet og minimale stykomkostninger: ARBURG sætter fokus på emnet produktionseffektivitet
  • Se værdiskabelsesprocessen som en helhed: Anvend ressourcerne mere rationelt med knowhow fra ARBURG
  • Udnyt sparepotentialet: Reduktion af cyklustid, energibehov, materialeforbrug, personale, forarbejdningstid, produktionstrin, stilstandstider og spildmateriale

Helhedsorienterede løsninger

Produktdesign
Det er muligt at reducere emneomkostningerne allerede i designfasen. Vi hjælper med at dreje på de forskellige håndtag, som gør det muligt for dig at opnå effektiv produktion. Heriblandt optimering af emnegeometrien, materialebesparelser og valget af det rigtige emnemateriale samt minimering af antallet af bearbejdningstrin, f.eks. ved at kombinere flere plasttyper.
til flerkomponentsprøjtestøbning

Værktøjsteknik
Værktøjs- og sprøjtestøbeteknik skal være detaljeret afstemt efter hinanden for at opnå en harmonisk produktion. Vores eksperter rådgiver dig, uanset hvor du er. Sammen med førende værktøjskonstruktører finde vi innovative løsninger for dig.
til rådgivning om procesteknik

Maskinteknik
Sprøjtestøbemaskinen har stor indvirkning på både produktionseffektiviteten og stykomkostningerne. Det modulopbyggede produktprogram fra ARBURG byder på stor fleksibilitet, som gør det muligt at sænke stykomkostningerne målrettet – f.eks. ved at kombinere forskellige motorkoncepter. Vi hjælper dig med at finde den mest effektive løsning.
til teknik

Periferiteknik
Effektiv produktion er kun mulig, når alt trækker på samme hammel. ARBURG  er din totalleverandør: Vi leverer integrerede robotsystemer og periferiteknik, der er skræddersyet til den valgte sprøjtestøbemaskine og den centrale SELOGICA-styring.
til robotsystemer

Dimensionering
Altid med øje for den mest økonomiske løsning: Som teknologipartner kan vi yde detaljeret rådgivning om det tekniske udstyr. Vi sørger for, at anlægskonceptet er helt i tråd med dine behov, og det gør det muligt allerede ved planlægningen at tage højde for alle parametre og dermed sikre effektiv seriefremstilling.
til sprøjtestøbemaskiner

Procesintegration
ARBURG leverer komplet anlægsteknik, værdifuld knowhow, professionel rådgivning og overlegen service. Vi hjælper dig med at integrere foran- eller efterkoblede procestrin i sprøjtestøbeprocessen. Automatisering og procesintegration er din genvej til fremstilling af funktionsklare emner og udnyttelse af anlæggets sparepotentiale.
til rådgivning om turnkey-anlæg

Processtyring
Processtyring er én af vores kernekompetencer. Med den centrale SELOGICA-styring kan du optimere dine produktionsforløb på daglig basis. Skru ned for energiforbruget, og afkort cyklustiderne – f.eks. ved at integrere hele periferien og synkronisere bevægelsesprocesser.
til gode råd om procesoptimering

Produktionsplanlægning
Opskriften på succes i den globale konkurrence lyder: fleksibel og hurtig produktion i overlegen kvalitet og med god procesøkonomi. ARBURG hovedcomputeren er et værdifuldt værktøj, der hjælper dig med at nå dine mål: Med ALS kan du tilrettelægge din produktion effektivt, minimere opspændings- og stilstandstider og altid anvende ressourcerne optimalt.
til ARBURG hovedcomputer