Materialer

Åbent system - kvalificerede standardgranulater

Et unikt salgsargument i forhold til ARBURG Plastic Freeforming (APF) er, at man kan anvende plastgranulater som dem, der anvendes til sprøjtestøbning. Dermed har man en bred vifte af kvalificerede originalmaterialer til rådighed.

De mange materialemuligheder i det åbne freeformer-system gør det ikke kun muligt at forarbejde egne plastiktyper, men også selv optimere processtyringen eller anvende en materialedatabase, som vi løbende udvider. Ved hjælp af støttemateriale, som efter opbygningsprocessen skylles ud uden manuel intervention, kan der også udvikles underskæringer og komplekse geometrier. Dermed åbner der sig helt nye muligheder i forhold til design, funktionalitet og materialeanvendelse.

Materialepyramide
Materialepyramiden viser på en anskuelig måde, hvilke materialer der kan forarbejdes med vores freeformere og APF-processen. De fleste af de nævnte plastiktyper er allerede af os eller vores kunder kvalificeret til at blive anvendt på vores systemer. De kan også forarbejdes på freeformerne. Vores materialedatabase bliver løbende udvidet, således at grundlaget for anvendelsen af vores anlæg hele tiden bliver større.

TPU

Elektrisk ledende fladledning
Materiale: TPU WT 65 S 720/1
Laghøjde: 0,2 mm
Fremstillingstid: 1:45 timer

Båndlederne er integreret for at gøre komponentens fleksible bånd elektrisk ledende. Fladledningen består af blødt TPU-materiale med carbondele, hvor LED'en er indlagt. Derved bliver tokomponentdelen på samme tid fleksibel og elektrisk ledende.

TPE

Håndfunktionsortose
Materiale: SEBS Medalist M0-12130H
Laghøjde: 0,2 mm
Fremstillingstid: 23 timer

Standardgranulatet til prøvemønsteret til en håndfunktionsortose af TPE-S er certificeret til anvendelse inden for medikoteknik i USA. Additivt fremstillede håndortoser af flere materialer kan i vidt omfang tilpasses individuelt. Dette gælder for en målrettet forstærkning af stærkt belastede områder, inkorporering af elastiske funktionselementer eller "polstring", som skåner hånden, ved anvendelse af TPE for at undgå tryk på bestemte punkter.

PP

Kabelklemmer
Materiale: PP (moplen)
Laghøjde: 0,21 mm
Fremstillingstid: ca. 2 timer

Med standard-PP og det tilhørende bæremateriale armat 12 kan fuldt funktionsdygtige kabelklemmer med filigrane strukturer (f.eks. et filmhængsel) og klikeffekt, som er typisk for sprøjtestøbning, fremstilles additivt. På grund af støttematerialet, som opløses sekundært i vandbad, kan også meget filigrane, men samtidig robuste, dele fremstilles af delkrystallinske materialer som PP.

Opløseligt polymer

Tabletter
Materiale: opløseligt polymer på cellulosebasis til individuel medicinering
Laghøjde: 0,2 mm
Fremstillingstid: ca. tre minutter

Et projekt i samarbejde med School of Pharmacy, Faculty of Science, University of East Anglia, Norwich, koncentrerer sig om anvendelse af freeformeren til fremstilling af tabletter med multiaktive indholdsstoffer, som styrer og letter frigivelsen af de aktive stoffer. Ved hjælp af det resorberbare materiale bliver det muligt at medicinere den enkelte patient individuelt. Tabletterne udviser en funktionel geometri og integrerer via komplekse mikrostrukturer forskellige medikamenter i forskellige sektorer. Dermed kan flere aktivstoffer kombineres i en enkelt tablet, som indgives samtidig, men frigives forskudt over et døgn. Den konventionelle metode til fremstilling af denne type produkter ville indebære flere trin og dermed en tids- og omkostningstung proces, hvor der er meget overskudsmateriale, som ikke kan anvendes mere.

PC/ABS

Griber af to komponenter
Materiale: PC/ABS og TPU (70 Shore AU)
Laghøjde: 0,2 mm
Fremstillingstid: 26 timer

Den robuste elastiske tokomponentdel fremstilles i én arbejdsgang uden montage. De bløde komponenter udvides med trykluft, indtil delene tages ud af sprøjtestøbeværktøjet. Anvendelse af freeformer 300-3X med tre udløbsenheder gør industriel additiv fremstilling af driftsmidler som anordninger og montagestøtte endnu enklere: Komponenterne fremstilles i ét trin uden yderligere montage.

Medicinsk PLA

Kranieknogler
Materiale: medicinsk PLA
Laghøjde: 0,27 mm
Fremstillingstid: ca. 45 minutter

Implantatet består af medicinsk PLA-granulat (polylactid), som opløses fuldstændigt i kroppen inden for et defineret tidsrum. ARBURG Plastic Freeformings (APF) store potentiale inden for medikoteknik især til design, som er tilpasset den enkelte patient, viser eksemplet med individuelt tilpassede implantater specielt til ansigts- og kranieknogler. Resorberbare implantater skal ikke fjernes ved operation efter opheling. Desuden kan plastgranulatet f.eks. erstattes med inflammationshæmmende stoffer for at minimere afstødningsreaktioner. Valget af materialetype er af stor betydning, således at materialet opløses i kroppen på det rigtige tidspunkt.