arburgXworld

ARBURG fremmer digitalisering

På K 2019 præsenterer ARBURG sig som banebrydende inden for branchen med henblik på digitalisering (Industri 4.0), produktionseffektivitet og bæredygtighed. arburgXworld omfatter alle digitale produkter og services og er samtidig kundenportalens navn.

Efter K-messen findes kundeportalen arburgXworld på 18 sprog og med mange nye features. Udover de fire vigtige apps MachineCenter, ServiceCenter, Shop og Calendar, som er gratis, præsenterer ARBURG talrige nye funktioner og gebyrbaserede apps, der giver brugeren betydelig merværdi. Derudover erfarer besøgende på messestand „13A13“ hvordan de enten vælger eller fortsætter vejen mod digital transformation ved hjælp af elleve interaktive stationer i „Road to Digitalisation“.

Højdepunkter

  • Road to Digitalisation Opdag digitale ARBURG produkter og services interaktivt
  • arburgXworld: Nye apps og features i kundeportalen øger produktionseffektiviteten
  • Smart: Vha. fyldnings- og plastificeringsassistenten "kender" maskinen det sprøjtestøbte emne og dens plastificering
  • Basis Connectivity: ALLROUNDER er som standard en del af netværket via IIoT-Gateway

Downloads

Kundeportal „arburgXworld“: Nye features og apps

Self Service
Denne interaktive app gør det muligt selv at analysere maskinfejl og und stilstande. Der findes selvhjælp med guidet problemanalyse i et gebyrbaseret udbygningstrin.

Configuration
Med dette værktøj er det f.eks. muligt at udvide den nye ALLROUNDER 270 S compact individuelt med definerede optioner på grundlag af fastlagte vilkår og betingelser online – enkelt, sikkert og menustyret.
til Compact: 270 S compact (engelsk) (PDF – 0.3 MB)

VirtualControl
Hermed kan maskinstyringen simuleres for at oprette datasæt, optimere forløb eller uddanne medarbejdere.

ProcessDashboard & MachineDashboard
Disse to dashboards er beregnet til dokumentation af produktionsprocesser og visning af statusoplysninger og parametre for de enkelte maskiner.

MachineFinder
App'en til maskinkonfiguration bliver anvendt til at finde den beste ALLROUNDER til den enkelte anvendelse ved hjælp af proces- og materialetekniske data.

DataDecoder
Med Data Decoder er det muligt at få vist vigtige parametre for et maskindatasæt og gemme dem som csv- eller xlsx-fil.

Assistenter

Fyldningsassistent
Vha. fyldningsassistenten „kender“ ALLROUNDER'en produktet. I den forbindelse bliver simuleringsmodellen, som er oprettet offline, og komponentgeometrien indlæst direkte i styringen. Ved hjælp af GESTICA er det muligt interaktivt at sammenligne resultaterne fra simuleringen med fyldningsprocessen i den sidste cyklus.
Compact: Fyldningsassistent (engelsk) (PDF – 0.3 MB)

Plastificeringsassistent
Ved hjælp af plastificeringsassistenten „kender“ ALLROUNDERen plastificeringen. Det „smarte“ cylindermodul indeholder derudover en hukommelses-chip. Assistenten anvender disse data for at beregne parametre såsom ventetider automatisk. Og den gemmer data om modul- og proceshistorie som f.eks. driftstimer eller flowhastighed på chippen. Dette tilvejebringer forudsætningerne for „Predictive Maintenance“.

ARBURG hjælpepakker
De seks hjælpepakker er til rådighed for SELOGICA- og GESTICA-styringen og understøtter brugeren aktivt, hvilket gør det lettere at udføre arbejde ved maskinen i henhold til de respektive produktionskrav.
til ARBURG hjælpepakker

 

Netværk

Basis connectivity
I fremtiden bliver alle ALLROUNDERe udstyret med „Basis connectivity“, dvs. de udstyret med en IIoT-Gateway. På den måde er det muligt at etablere standardiseret og sikker forbindelse mellem sprøjtestøbemaskinerne og overordnede software-tools og platforme som f.eks. til indsamling af procesdata, remote service, produktionsoversigt eller detaljeret planlægning.