arburgGREENworld

Cirkulær økonomi og ressource-effektivitet

Med programmet arburgGREENworld samler ARBURG sine aktiviteter mhp. circulær økonomi og ressourcebesparelse og leverer hermed svar på vigtige spørgsmål i forbindelse med plastikforarbejdning. Ressource-effektivitet og cirkulær økonomi (circular economy) er i fokus på K 2019.

Med to udstillede sprøjtestøbemaskiner viser ARBURG hvorledes genanvendelige materialer kan genanvendes og tilføres kredsløbet igen i kooperation med partneren Erema fra Østrig (hal 9, stand 05) på K 2019.

Højdepunkter

  • Fokus: Cirkulær økonomi og ressource-effektivitet
  • Fire søjler: GREENmaschine, GREENproduktion, GREENservices og GREENenvironment
  • Praktiske eksempler: Forarbejdning af genanvendelige PP-materialer og PCR

Downloads

arburgGREENworld: Fire søjler

GREENmachine
Denne søjle omfatter alt hvad angår effektiv og ressourceskånende maskinteknik. Dette inkluderer minimering af CO2-aftrykket vha. energibesparende drift, tilpassede dimensioner og ALLROUNDER teknik af høj kvalitet såvel som smart styring og intelligente assistancesystemer.

GREENproduction
Dette indbefatter innovative procedurer und processer i netværk. Nye teknologier, digitalisering og sporbarhed sørger for en ressource-skånende produktionog forøgelse af produktionseffektiviteten.

GREENservices
Denn søjle inkluderer alle tjenesteydelser i forbindelse med plastforarbejdning. Dette omfatter også know-how-transfer som f.eks. med henblik på anvendelse af genanvendeligt materiale samt innovative procedurer og en funderet rådgivning om ressource- og energieffektivitet.

GREENenvironment
Dette område omfatter ARBURG interne processer. Den centrale produktion i Loßburg resulterer i et relativt lille CO2-aftryk. Faktorer som effektiv logistik, den høje interne produktionsandel, miljøskånende procedurer samt anvendelse af naturlige ressourcer og regenerativ energi har f.eks. ligeledes en positiv virkning.

Cirkulær økonomi

PP-bæger af regenerat
En hybrid ALLROUNDER 1020 H i Packaging-udførelse forarbejder nyt PP-materiale sammen med 30 % ren PP-regenerat til tynde bægre. ARBURG koopererer i den forbindelse med firmaet EREMA, som stiller regenerat til rådighed på messen.

Produkter af husholdningsaffald (PCR)
En elektrisk to-komponent ALLROUNDER 630 A producerer industriegreb til ALLROUNDER beskyttelsesdøre af PCR og TPE. Anvendelsen viser, hvorledes PCR-materiale af husholdningsaffald kan indgå i kredsløbet, og hvorledes det er muligt at producere tekniske produkter med lang levetid af dette.