Vertikale maskiner

Plads 1 for ergonomi

Ergonomi er i højsædet med vores vertikale ALLROUNDER sprøjtestøbemaskiner. Dermed kan du f.eks. også omsprøjte indlæggedele effektivt. I vores videoer præsenterer vi det brede spektrum lige fra det automatiserede maskinkoncept til kundespecifikke specialløsninger.

Dilatator

Automatiseret produktion af medicotekniske emner
Turnkey-løsningen til automatiseret omsprøjtning af medicotekniske komponenter opfylder kravene til renrumsklasse 8 (ISO 14644). Ved at anvende produktionscellen var det muligt at øge styktallene betydeligt og at reducere spildet.

Hjertet i anlægget er en vertikal ALLROUNDER 275 V. En seks-akset robot overtager de opgaver, som tidligere blev udført manuelt: Den sætter ved hjælp af kamerakontrol fire dilatator-rør på en værktøjsindsats, placerer denne i det firedobbelte værktøj, tager emnerne, der er omsprøjtet med PE, ud, fjerner støberester og lægger de færdige rør på et transportbånd. En komplet cyklus tager 15 sekunder.

Download

Kundemagasin today 52, s. 14-15 “More parts - less rejects” (engelsk) (PDF - 3,2 MB)

En trio, der arbejder synkront

Turnkey-løsninger til start/stop-systemer i personbiler
Ved den automatiske produktion af bilkomponenter overtager tre 6-akse-robotter hele håndteringen. Funktionen "hændelsesstyret rotation" erstatter en rotationsretning til emnejustering. Robotterne bevæger sig synkront med maskinen på arbejdsområdet.

Midt i produktionscellen står der en vertikal ALLROUNDER 375 V med firedobbelt værktøj, og de tre robotter er integreret i dennes SELOGICA styring. Emnet, en stikholder til start/Stop-automatikken i personbilen, består af en metalindsats og to stikkontakter, som omsprøjtes med glasfiberforstærket PBT. Formindsatserne klargøres via en Tray-tilførsel og en Feeder-tilførselscelle med Scara-robot. Robotterne udfører selv justering og ilægning af komponenterne i værktøjet samt udtagning af de færdige emner og en 100 %-kamerakontrol. På denne måde produceres der 3.000 komplette komponenter på et enkelt skift.

Download

Kundemagasin today 53, s. 19-21 “A perfect trio” (engelsk) (PDF - 3,6 MB)

Omsprøjtning af kabler

Stor fleksibilitet på meget lidt plads
Til automatiseret omsprøjtning af formindsatser anvendes en kompakt produktionscelle rundt om en vertikal ALLROUNDER 375 V. En seksakset robot varetager håndteringen af det formlabile kabel. Derved bortfalder manuel forberedelse og ilægning.

På anlægget ilægges kabler af forskellig længde fuldautomatisk i flere fordybninger på forskellige positioner i et firedobbelt værktøj, hvorefter de omsprøjtes. Systemet udmærker sig ved stor fleksibilitet, korte cyklustider og høje oppetider. Højdepunkterne er her den fleksible håndtering af de formlabile dele samt den seksaksede robot med SELOGICA brugerflade og direkte forbindelse til maskinstyringen.
til sprøjteemnet

Spole til spole

Spole til spole-proces
I spole til spole-processen kan leadframes omsprøjtes med plast. Ved fremstilling af klips er en vertikal sprøjtestøbemaskine udstyret med et kombinationsværktøj, der udskiller de færdige emner fra bærerbåndet. Processen begejstrer med korte cyklusser a 30 s og kontinuerligt høj produktkvalitet.

Ved at samle flere bearbejdningstrin kan det automatiserede produktionsanlæg, der er bygget op omkring en vertikal ALLROUNDER 275 V, arbejde meget økonomisk. Stansedelene vikles af spolen ved hjælp af en horisontal vikleindretning. Det præ-udstansede bånd med klipsmaterialet føres ind i sprøjtestøbemaskinen, hvor den omsprøjtes med plast. I næste trin udskilles den færdige klip, samtidig med at næste klips omsprøjtes. De færdige emner falder via en sliske ned på et transportbånd.