Terningmaskine

Effektivitet til storserien

Vores ALLROUNDER CUBE sprøjtestøbemaskiner er præcist tilpasset til terningværktøj. Den servoelektriske knæleds-lukkenhed muliggør hurtige cyklusser og et reduceret energibehov – det ideelle udgangspunkt for en effektiv storserieproduktion med lave stykomkostninger.

Hætter

Ny ALLROUNDER CUBE 1800
Inden for anvendelsesområdet "Personal Care" producerer den nye ALLROUNDER CUBE 1800 med to sprøjteenheder i størrelserne 400 og 170, fire tofarvede hætter på en cyklustid på 8,7 sekunder. Maskinen er udstyret med et 4-dobbelt pilotværktøj "Compact Cube" fra Foboha, og forarbejder kemisk genanvendt PP fra virksomheden Borealis.

Fire rammer (0,85 g) sprøjtes på terningværktøjets station et. Efter en 90 graders rotation afkøles forformene på den passive terningeside (station to). Efter endnu en rotation sprøjtes den anden komponent (2,10 g) på ved station tre. Endelig fjerner en 6-akse-robot på station fire, der er fuldstændig integreret i maskinstyringen, færdigemnerne - ligeledes cyklustidsneutral

Underkurv-ruller

Terningteknik sparer 40 % cyklustid
Det nye reverse-cube-system fra Foboha til ALLROUNDER CUBE fra ARBURG forøger kvaliteten, fremskynder cyklustiden sammenlignet med to separate sprøjtestøbemaskiner samt monteringsproces på op til 40 % og byder på enorm besparelse hvad angår omkostninger og opstillingsareal.

En ALLROUNDER CUBE 2900 producerer med et 24+24-dobbelt terningværktøj, hvis halvdele er anbragt over hinanden, på samme tid hver 24 stik af PP og 24 ruller af POM. Cyklustiden er på ca. 9,5 sekunder. Terninghalvdelene drejer ca. 90° mod hinanden. Mens der finder indsprøjtning sted på en terningside, køler komponenterne på de andre tre sider af så meget, at de kan monteres direkte i værktøjet. En 6-akse-robot overtager montering af enkelte dele til underkurvruller til opvaskemaskiner.

Flip-top låg

Terningmaskine til hurtigkørende applikationer
ALLROUNDER CUBEn er specielt udviklet til hurtigkørende applikationer. Med 2.900 kN lukkekraft og to sprøjteenheder i størrelserne 800 og 400 producerer den med en cyklustid på 8,5 sekunder tofarvede flip-top låg af PP.

Det 32+32-dobbelte terningværktøj med fire anvendelige sider og to bag hinanden liggende skilleflader byder på afgørende fordele: Fremstillingen af forform og slutprodukt samt køling og udtagning sker på samme tid. Den første komponent, der fremstilles, er den 0,8 gram tunge dråbeformede overdel, der derpå afkøles på den næste terningside. I den tredje position påsprøjtes den 2,4 gram tunge anden komponent. På den fjerde værktøjsside udtages flip-top lågene uden at indvirke på cyklustiden og lægges på en separat station, hvor de lukkes. Derefter følger en visuel kvalitetskontrol af de færdige dele.