Produktionseffektivitet

Mere effektivitet – mindre omkostninger

Her kan du se, hvordan du kan øge effektiviteten i din plastikemneproduktion, hvordan du kan planlægge dine produktionsforløb og kan omsætte helt nye forretningsideer. Til videoeksemplerne hører også effektsammenligninger af maskiner og robotter, af maskinstyringens opstillingsassistent, individualisering af masseproduktionsemner og meget mere.

Individualiseret lyskontakt-vippe

ARBURG proceskæde på Hannover-messen 2015
På særudstillingen Additive Manufacturing Plaza på Hannover-messen 2015 demonstrerede ARBURG en komplet sammenkædet proceskæde, lige fra sprøjtestøbning over additiv fremstilling til PC-teknologi. Her fik de besøgende mulighed for at individualisere lyskontakt-vipper, som fremstilles i store serier.

Hvordan kan man i forbindelse med konceptet Industri 4.0 effektivt kontrollere, dokumentere og følge op på flere maskiner og produktionsprocessen? Hvordan kan med freeformer individualisere storseriekomponenter ved hjælp af industriel additiv fremstilling? Som eksklusivpartner for Additive Manufacturing Plaza gav ARBURG svaret på netop dette ved hjælp af lyskontakt-vipper som eksempel. De besøgende kunne gennemgå hele proceskæden og opleve den live – lige fra ordreindgangen og sprøjtestøbningen over den industrielle additive fremstilling til den automatiske emballering af det individualiserede produkt samt præsentation af procesparametrene på en komponentspecifik webside.

Sammenligning af robotteknik

Dynamisk dykakse reducerer cyklustiden
Ved den hurtigtløbende produktion af masseartikler vises, hvordan indgrebstiden med robotsystemet MULTILIFT V med en dynamisk dykakse reduceres med 38 % sammenlignet med en almindelig dykakse. Cyklustiden til fremstilling af to bægre kan dermed optimeres til 3,56 sek., en reducering på 12 %.

Dykaksens hastighed er op til 4.000 mm/s ved en acceleration på maks. 20 m/s2. Indgrebstiden reduceres fra 1,32 til 0,82 sek. Set over et år giver det en produktionsstigning på mere end 1,2 millioner sprøjteemner. Derudover giver automatiseringen en større processikkerhed, og stilstandstiderne minimeres.

Industri 4.0

Netværksbaseret, kundetilpasset produktion
Produktionen bliver transparent og kan spores 100 % ved hjælp af en emnebaseret online-dataregistrering og -arkivering. Til dette samles maskiner, ordreinformationer og procesdata i et netværk. Produktionen af en legetøjsbuggy er et fremragende eksempel på, hvordan Industri 4.0 kan fungere i praksis.
Produktionsprocessen består af fem trin:

  • Registrering af ID: Tilpasning af et chipkort, indlæsning i SELOGICA maskinstyringen.
  • Produktion af buggy: Sprøjtestøbning af enkeltdelene, laserpåtryk (individuel QR-kode), montering.
  • Monteringskontrol: Korrekt samling, mål for tag, chassis og akser.
  • Hastighedsmåling: ”Teststrækning” for buggy.
  • Hentning af buggydata: Scanning af QR-koden, emnespecifikt arkiverede produktions- og kvalitetsdata.

ARBURG hovedcomputeren (ALS), der forbinder de selvforsynende stationer med hinanden samt registrerer og arkiverer alle parametre, får en helt central betydning. Procesparametrene for hver enkelt buggy kan tilknyttes entydigt ved hjælp af QR-koden, og alle arbejdstrin kan dokumenteres.

Download

Kundemagasin today 55, s. 8-9 “Data-integrated production” (engelsk) (PDF - 5,1 MB)

Tilpasset office saks

Individualisering af sprøjtestøbeprodukter
Med en papirsaks som eksempel vises den fleksible individualisering af plastprodukter gennem samspillet mellem sprøjtestøbning med en ALLROUNDER og ARBURG Plastic Freeforming (APF) med freeformeren. Applikationen viser derudover emnet Industri 4.0.

Ved sprøjtestøbestationen har man valget mellem forskellige varianter af sakse. Mennesker og robotter arbejder sammen for at muliggøre et fleksibelt og hurtigt produktskifte. Saksegrebet indsprøjtes af en elektrisk ALLROUNDER, og der indgraveres en DMC-kode med laser. Freeformeren påfører derefter en individuel tekst på saksen. Procesdataene fra sprøjtestøbningen og den additive produktion registreres via ARBURG computersystemet ALS og overføres til en webserver. Der gives adgang til den tilhørende internetside med DMC-koden ved hjælp af en mobilenhed.
til sprøjteemnet

Sammenligning af maskiners ydeevne

Hydraulisk versus elektrisk ALLROUNDER
En sammenligning af ydeevnen mellem en hydraulisk og en elektrisk sprøjtestøbemaskine, størrelse 370, med identiske procesparametre viser: Den elektriske ALLROUNDER arbejder mere produktivt og mere energieffektivt.

Til sammenligningen producerede en hydraulisk ALLROUNDER 370 S med tokreds-pumpeteknik og en elektrisk ALLROUNDER 370 A begge tekniske komponenter til drypvanding med 16-værktøj. Den elektriske maskine havde ved sine præcise bevægelser ca. 20 % hurtigere cyklustider og reducerede energibehovet betydeligt. Lavere stykomkostninger og et hurtigere ROI er resultatet af den højere produktivitet. 

Sammenligning af picker

INTEGRALPICKER V øger produktiviteten
For at sammenligne ydelsen har vi anvendt både en INTEGRALPICKER V og et pneumatisk system til fremstilling af chipholdere. Resultat: Den elektriske picker er med sin cyklustid på blot 15,55 s ca. 9 % hurtigere end pneumatiksystemet – dette svarer til en årlig stigning i produktiviteten på hele 93.782 emner.

INTEGRALPICKER V's korte indgrebstider er et resultat af en hurtig acceleration af dykaksen på 20 m/s2 (pneumatisk 8 m/s2) og samtidige bevægelser. Pickeren griber ind i værktøjet med tre servoelektriske akser. Den er desuden integreret i den centrale SELOGICA styring, så der kun kræves ét datasæt til hele produktionsenheden.
Kundemagasin today 55, s. 18-19 "Hurtigere og mere præcist" (engelsk) (PDF - 5,1 MB)

Optimering af robotsystemer

Integreret i SELOGICA – optimeret effektivitet
Processtyringen har stor indflydelse på produktionseffektiviteten. Dette illustreres tydeligt af eksemplet med fremstilling af stabelkasser. Her er MULTILIFT-robotsystemet henholdsvis fuldt integreret i den centrale SELOGICA maskinstyring og tilsluttet via et EUROMAP 67-interface.

Resultatet af sammenligningen er klart og tydeligt: Udnytter man i den fuldt integrerede MULTILIFT alle de muligheder, der er tilgængelige via programmeringen af SELOGICA, opnås en reducering af cyklustiden på ca. 2 s, så cyklustiden kommer ned på 20,98 s. Resultatet er både større produktivitet og lavere stykomkostninger.

SELOGICA indstillingsguide

Menustyret opspænding og indstilling
Menustyret opspænding og indstilling – med modulets indstillingsguide fra værktøjsskift og automatisk førstegangsberegning af parametre til det endelige produktionsforløb. Komfortabelt, enkelt og sikkert i ganske få, logiske trin – hurtigt og uden specielt forkundskaber.

Plastkomponenter med forbedret flydeevne

Højere produktivitet – lavere energibehov
Sprøjtestøbeproduktionens rentabilitet og effektivitet starter i høj grad med produktdesignet og valget af det rette plastmateriale. Det viser en sammenligning af to materialer, hvoraf det ene er særligt forbedret med hensyn til flydeegenskaben.

Som praktisk eksempel producerer en elektrisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 370 E skiftevist prøveemner af standardplast PA 6 GF30 og af flydeforbedret Ultramid B3WG6 High Speed fra BASF. Sammenligningen viser, hvordan det optimerede plastmateriale med forbedrede flydeegenskaber kan reducere stykomkostningerne: Resultatet i det konkrete eksempel er bl.a. 15 % lavere forarbejdningstemperaturer, 14 % mindre energibehov og 9 % kortere cyklustider.