Picker

Støberestudtagning - meget hurtigt

For vertikale INTEGRALPICKER fra ARBURG gælder det, at indgrebstiderne til fjerne indløb forbliver effektivt korte. Den fælles programmering af maskine og robotter via maskinstyringen sørger desuden for reducerede opsætningstider – som det ses i vores videoer.

Robot i aktion

Potentialet ved automatiseringen – vist på en underholdende måde
På ARBURG teknologi-dagene 2016 blev det vist hvad en automatisering kan præstere på en underholdende måde: En INTEGRALPICKER, et lineært robotsystem og en 6-akse-robot bevægede sammen model-køretøjer fra firmaet Bruder gennem et forhindringsløb.

En INTEGRALPICKER V på- og aflæssede to dumpere og en traktor med sine hurtige pick-and-place-bevægelser, mens et lineært robotsystem MULTILIFT V sørgede for, at køretøjerne tilbagelagde lange strækninger dynamisk. En 6-akse-robot håndterede til gengæld en traktor med sine fleksible 3D-bevægelser. De tre automatiseringsenheder arbejdede hånd i hånd og kommunicerede med hinanden via periferi-interfacer.

Sammenligning af picker

INTEGRALPICKER V øger produktiviteten
For at sammenligne ydelsen har vi anvendt både en INTEGRALPICKER V og et pneumatisk system til fremstilling af chipholdere. Resultat: Den elektriske picker er med sin cyklustid på blot 15,55 s ca. 9 % hurtigere end pneumatiksystemet – dette svarer til en årlig stigning i produktiviteten på hele 93.782 emner.

INTEGRALPICKER V's korte indgrebstider er et resultat af en hurtig acceleration af dykaksen på 20 m/s2 (pneumatisk 8 m/s2) og samtidige bevægelser. Pickeren griber ind i værktøjet med tre servoelektriske akser. Den er desuden integreret i den centrale SELOGICA styring, så der kun kræves ét datasæt til hele produktionsenheden.
Kundemagasin today 55, s. 18-19 "Hurtigere og mere præcist" (engelsk) (PDF - 5,1 MB)