Picker

Støberestudtagning - meget hurtigt

For vertikale INTEGRALPICKER fra ARBURG gælder det, at indgrebstiderne til fjerne indløb forbliver effektivt korte. Den fælles programmering af maskine og robotter via maskinstyringen sørger desuden for reducerede opsætningstider – som det ses i vores videoer.

Sammenligning af picker

INTEGRALPICKER V øger produktiviteten
For at sammenligne ydelsen har vi anvendt både en INTEGRALPICKER V og et pneumatisk system til fremstilling af chipholdere. Resultat: Den elektriske picker er med sin cyklustid på blot 15,55 s ca. 9 % hurtigere end pneumatiksystemet – dette svarer til en årlig stigning i produktiviteten på hele 93.782 emner.

INTEGRALPICKER V's korte indgrebstider er et resultat af en hurtig acceleration af dykaksen på 20 m/s2 (pneumatisk 8 m/s2) og samtidige bevægelser. Pickeren griber ind i værktøjet med tre servoelektriske akser. Den er desuden integreret i den centrale SELOGICA styring, så der kun kræves ét datasæt til hele produktionsenheden.
Kundemagasin today 55, s. 18-19 "Hurtigere og mere præcist" (engelsk) (PDF - 5,1 MB)