Lineære robotsystemer

Individuel emnehåndtering

Det karakteristiske ved vores lineære robotsystemer er den høje tilpasningsevne ved ringe pladsforhold. Her ser du f.eks. en MULTILIFT V i den komplette montage eller i menneske-robot-kooperationen, hvorledes MULTILIFT H forsigtigt udtager følsomme artikler eller hvorledes en MULTILIFT SELECT også håndterer tunge sprøjteemner effektivt.

Samarbejdet mellem mennesker og robotter

Effektiv automation ved små styktal
Medarbejdere og robotsystemer arbejder sammen, og derfor kan en automatisering også betale sig ved sprøjtestøbning af mindre og mellemstore partistørrelser. I det viste eksempel bortfalder klarstillingssystemer for indsatser, og griberteknikken forenkles. Det er dermed muligt at skifte produkt fleksibelt og hurtigt.

Under sprøjtestøbecyklussen positionerer medarbejderne, der er beskyttet af en gennemsigtig skærm, akserne til en legetøjsbuggy manuelt i griberen til en MULTILIFT V. Samarbejdet mellem menneske og robot reducerer på den ene side investeringsomkostningerne til automatisering og øger på den anden side processikkerheden og produktiviteten takket være gentagelsesnøjagtige og ergonomiske forløb. Derudover bliver ombygningen betydeligt nemmere, og tiden reduceres fra 5 til 3,5 timer sammenlignet med en komplet automatisering.

Buggy

Robotsystemet udfører hele monteringen
En hydraulisk sprøjtestøbemaskine, model ALLROUNDER S, fremstiller en buggy i fire dele: Der sprøjtes hjul på to metalaksler, samtidig med at taget og chassiset formes. Et vertikalt indgribende robotsystem, model MULTILIFT V, overtager ilægningen og udtagningen af enkeltdelene samt hele monteringen.

Legetøjsbilens metalaksler fremføres enkeltvist fra bulkmaterialet. Disse ilægges på dysesiden af MULTILIFT V, som samtidig udtager delene på udstødningssiden. Takket være synkroniseringen af robot- og maskinbevægelser er det muligt at reducere værktøjets åbningstid betragteligt. Ved hjælp af kameraovervågning af monteringstrinnene og kvalitetskontrol opnås en stor processikkerhed. 

Lysledere

Ultrapræcise mikrostrukturer
De elektriske sprøjtestøbemaskiner i serien ALLDRIVE er udviklet med henblik på ultrapræcise optiske anvendelser, hvilket understreges af den automatiske fremstilling af lysledere af PC. Grundet mikrostrukturerne på blot 5 nm på overfladen stilles der store krav til emnekvalitet og præcision.

En sikker gengivelse af mikrostrukturerne opnås via en værktøjstemperatur på 120 °C. Det horisontalt indgribende robotsystem MULTILIFT H udtager emnerne på skånsom vis og udfører en optisk kontrol af dem. Alle periferienheder er integreret i SELOGICA styringen, så hele produktionsprocessen 100 % fra centralt sted.

Rørforgrening

Avanceret kernetrækteknik
Til fremstillingen af en Y-forgrening til et afløbsror på 110 mm i diameter anvendes der et værktøj med avanceret kernetrækteknik og ekspansionskernesegmenter. De tre hydrauliske kernetræk er fuldstændigt integreret i SELOGICA styringen.

Et afløb med synkroniserede sidekerner forhindrer beskadigelse af værktøjet. Hovedkerne kører separat og altid foran sidekernerne. Rørforgreningen fremstilles på en hydraulisk sprøjtestøbemaskine, model ALLROUNDER 820 S. Robotsystemet MULITLIFT SELECT sikrer en skånsom udtagning af den 505 gram tunge komponent.