Hydrauliske maskiner

Variabelt udstyrs- og prisniveau

Vores hydrauliske maskiner med lukkekræfter på 125 kN til 5.000 kN kan anvendes til et væld af formål og skræddersys til alle sprøjtestøbeprocesser. Her kan du f. eks. se vores store ALLROUNDER S og entry-level-serien GOLDEN EDITION i omfangsrige anvendelser.

Savgreb

Hård-blød-forbindelse, som er behagelig at røre ved
En produktionscelle rundt om en hydraulisk ALLROUNDER 570 S producerer greb til Gardena-havesave af 40 % glasfiberforstærket PP og TPE (25 % glasfiberforstærket), som er behageligt at røre ved, med et 1+1-værktøj på en cyklustid på ca. 35 s.

Sprøjtestøbemaskinen er udstyret med en kompakt robotcelle: En AGILUS seks-akse-robot, som er anbragt over den bevægelige plade, og som forløber på tværs af maskinen på en yderligere lineærakse, tager grebene af, fører dem hen til en stempeltrykfunktion og en kameratest og lægger dem herefter på et transportbånd. Takket være en implementeret SELOGICA-betjeningsflade er robotcellen nem at programmere og er ligesom værktøjsfunktionerne integreret i maskinstyringen.

Betjeningshjul

Funktionskomponent med kun ét arbejdstrin
Økonomisk fremstilling af funktionskomponenter i ét trin er et område inden for plastikforarbejdning. Et godt eksempel er betjeningshjul til personbilinteriør: Via målrettet materialekombination opstår der førsteklasses plastemner med soft-touch-overflade.

Betjeningshjulene kan fremstilles i et fuldautomatisk procesforløb på en hydraulisk tre-komponent-sprøjtestøbemaskine, ALLROUNDER 570 S. Dette muliggør en effektiv storserieproduktion af disse krævende funktionskomponenter. Først bliver det gennemsigtige grundlegeme af PC sprøjtet, derefter et synsfelt af ABS, som kan galvaniseres, og som tredje komponent TPE, som er behageligt at røre ved.

Particle-foam Composite Injection Moulding

Kombination af opskummet del og plast
Ved Particle-foam Composite Injection Moulding (PSVG) kombineres en opskummet formindsats med plast. Takket være den definerede smeltning af overfladen på den opskummede formindsats ved indsprøjtning af plasten opstår der en letvægtskomponent med en permanent mekanisk forbindelse, hvorved efterfølgende monteringstrin bliver overflødige.

En hydraulisk sprøjtestøbemaskine, ALLROUNDER 270 C GOLDEN EDITION, producerer eksempelvis hjul til modelfly. Først lægges et dæk af EPP i værktøjet, og derefter indsprøjtes der en fælg af PP. Sprøjteenheden med størrelsen 70 arbejder med en 18-mm-snekke og åben dyse. Cyklustiden er 60 s, og komponenten vejer 3,4 g. Automatiseringen klares af et lineært robotsystem af typen MULTILIFT SELCET. Delene, der lægges på et transportbånd, pakkes efterfølgende i poser.

Kabinetafdækning

Opskumning og sprøjtestøbning i én og samme proces
ARBURG har som hovedentreprenør og i samarbejde med partneren Sonderhoff udviklet inline-processen MOLD’n SEAL, som sammenkæder sprøjtestøbning og PUR-opskumning. På denne måde kan du spare tid, penge og plads og samtidig øge produktionens effektivitet markant.

En seks-akset robot tager de stadig varme kabinetdele ud af den hydrauliske sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 570 S og fører dem konturpræcist ind under et doseringsanlæg, som påfører PUR-skummet. Mellemlagring bortfalder helt, og hærdetiden kan forkortes markant.
til sprøjteemnet