Hybridmaskiner

Effektiv kombination af el og hydraulik

Vores hybride sprøjtestøbemaskiner fra serien HIDRIVE forener elektrisk hurtighed og præcision med hydraulisk kraft og dynamik. Få et overblik over hvordan ALLROUNDER H producerer f. eks. masseemner til emballageindustrien og bilindustrien effektivt.

Værktøjskasse

Effektiv turnkey-løsning
Et effektivt turnkey-anlæg baseret på en hybrid Allrounder 1120 H producerer og færdiggør hovedkomponenterne til en førsteklasses værktøjskasse i ARBURG-design. Plastikproduktet af høj kvalitet færdiggøres derefter manuelt med præproducerede komponenter som f.eks. midterdel, håndtag, lukkeclips og fødder.

Den nødvendige styling og æstetik af høj kvalitet opnås f.eks. ved hjælp af omsprøjtede 3D-designfolier på værktøjskassens hjørner. En Scara-robot forbereder folieindsatserne fra projektpartneren Leonhard Kurz, mens den videre håndtering udføres af et lineært robotsystem Multilift V 40. Folierne bliver bagindsprøjtet i værktøjet, og derefter bliver ARBURG-skriften forfinet i en varmprægningsstation. Låget og den nederste bakke udledes via et transportørsystem.
Maskinen med GESTICA-styring har mange smarte funktioner, f.eks. det nye Varimos-plugin fra Simcon til AI-assisteret variantanalyse. Ved at forbinde softwaren med GESTICA-styringen kan der genereres endnu mere præcise maskinparametre under fyldesimuleringen med "aXw Control FillAssist", og dimensionering af formdelen og værktøjet kan forkortes fra flere uger til et par dage.

Stor verdenspremiere

ALLROUNDER 1120 H
På K 2016 tager vi et langt „trespring“ og udvider vores produktprogram: Den hybride ALLROUNDER 1120 H med 6.500 kN lukkekraft er nu den største sprøjtestøbemaskine, som desuden har et nyt design og den nye GESTICA-styring.

Højdepunkter

  • Udvidet: ALLROUNDER spektrum nu med op til 6.500 kN lukkekraft
  • Kraftig: Elektrisk hurtighed kombineret med hydraulisk kraft og dynamik
  • Visionært: Moderne design gør arbejdsforløbene og ombygningen af maskinen nemmere
  • Innovativ: „Smart“ GESTICA-styring med Full-HD-skærm, som er let, sikker og hurtig at betjene

Skammel

„Ready to use“ designprodukt i otte dele
Den nye hybride ALLROUNDER 1120 H med 6.500 kN lukkekraft udgør kernen i det innovative turnkey-anlæg. Ved hjælp af et familieværktøj fremstiller den største maskine i ARBURGs produktprogram otte enkeltemner af PP i en cyklustid på ca. 60 sekunder. Disse dele monteres til en sammenklappelig skammel, der er klar til brug.

Såvel ideen som designet og realiseringen af denne applikation stammer fra ARBURG. Håndteringen overtages af den nye MULTILIFT V 40 i udligger-konstruktionsmåde. Det lineære robotsystem med en belastningskapacitet på 40 kg er nøje afstemt til den nye maskinstørrelse. Robotsystemet udtager de otte enkeltemner og lægger disse på en montagestations drejebord. Her formonteres skamlens to halvdele på hver fire dele og sendes videre til en 6-akse-robot via en vendestation. Robotsystemet anbringer otte stoppere på skamlens fødder og sætter det ca. 1.100 g tunge produkt brugsfærdigt sammen.

Tyndvægget bæger

Tyndvægget bæger

Fire emballageartikler på kun 1,65 sekunder
Ekstremt korte cyklus- og indsprøjtningstider: Produktionen af tyndvæggede beholdere til emballagebranchen stiller meget høje krav til sprøjtestøbemaskinernes ydeevne. ARBURG tilbyder hertil ALLROUNDERe i særlig Packaging-udførelse (P).

En hybrid high performance-maskine i serien HIDRIVE med 1,800 Kn lukkekraft udgør kernen i produktionscellen. Den hydrauliske akkumulatorteknik og positionsstyrede snekke med tilpasset tilbagestrømsspærre gør det muligt at sprøjtestøbe 4 bægre med en vægt på 3,55 g påkun 1,65 sek. med meget høj gentagelsesnøjagtighed. Sammen med en værktøjsteknik baseret på hurtige cyklusser samt automatisering fremstår en turnkey-løsning, der baner vej for en meget effektiv produktion.

Fire emballageartikler på kun 1,65 sekunder
Ekstremt korte cyklus- og indsprøjtningstider: Produktionen af tyndvæggede beholdere til emballagebranchen stiller meget høje krav til sprøjtestøbemaskinernes ydeevne. ARBURG tilbyder hertil ALLROUNDERe i særlig Packaging-udførelse (P).

En hybrid high performance-maskine i serien HIDRIVE med 1,800 Kn lukkekraft udgør kernen i produktionscellen. Den hydrauliske akkumulatorteknik og positionsstyrede snekke med tilpasset tilbagestrømsspærre gør det muligt at sprøjtestøbe 4 bægre med en vægt på 3,55 g påkun 1,65 sek. med meget høj gentagelsesnøjagtighed. Sammen med en værktøjsteknik baseret på hurtige cyklusser samt automatisering fremstår en turnkey-løsning, der baner vej for en meget effektiv produktion.

Spolelegemer

Hvordan den effektive storserieproduktion af tekniske emne kan fungere, vises af Turnkey-projektet til fremstilling af spolelegemer til bremsesystemer i automobiler: Hver time bliver der produceret ca. 18.000 emner, som opdeles efter kaviteter og lagres i forpakninger parat til forsendelse.

En hybrid high performance-maskine udgør kernen i produktionscellen. På kun 6,5 sek. opstår der 32 spolelegemer, som fjernes af en hurtigt indgribende robot inden for cyklustiden og anbringes opdelt efter kaviteter i originalforpakninger via et specielt rørsystem. Forpakningerne fyldes med et nøjagtigt styktal.

Skruelåg

72 stk. på mindre end 3 secunder
Multifordybningsværktøj, der kan fremstille høje styktal på få sekunder, er det altdominerende værktøj ved produktionen af skruelåg. Når produktiviteten skal maksimeres, skal der en skræddersyet systemløsning til – f.eks. en højeffektiv hybridmaskine.

Den hybride ALLROUNDER 720 H fra HIDRIVE serien kombinerer en servoelektrisk lukkeenhed og en stærk hydraulisk sprøjteenhed med energioptimeret teknik til hydraulisk lagring og servoelektrisk dosering. Takket være maskinens høje produktionsydelse og korte cyklustid er den yderst velegnet til fremstilling af emballageartikler.
til sprøjteemnet

ARBURG posen

Plast forklædt som papirspose
Hurtig, produktiv og præcis: Den såkaldte ARBURG pose af PP er et eksempel på en krævende teknisk anvendelse. Vægtykkelserne på maks. 2 mm og den ujævne overflade i papirspose-look stiller store krav til værktøjsteknikken

Produktionen foregår på en hybrid high performance-maskine: ALLROUNDER 920 H med 5.000 kN lukkekraft. Den store, energieffektive sprøjtestøbemaskine er ideelt egnet til store åbningsbevægelser og producerer den 560 g lette ARBURG pose med en cyklustid på kun 25 s. Det komplekse værktøj er udstyret med indsatskerner og avanceret kerneskydeteknik.

IML-spand

In-mould-mærkning (IML)
ARBURG tilbyder komplette turnkey-løsninger til fremstilling af tyndvæggede beholdere med formindsatser. Med IML-processen kan der f.eks. fremstilles to 1-l-spande med mærkat og hank med en cyklustid på kun 4,85 s. Materialeforbruget ligger ved ca. 50 kg/time.

Spandene sprøjtes på en energieffektiv ALLROUNDER 720 H med en lukkekraft på 3.200 kN. Den hybride sprøjtestøbemaskine er udstyret med specielt emballageudstyr: En forlænget 70-mm-snekke sikrer høj plastificering og korte cyklustider. Maskinen er desuden udstyret med en forstærket bevægelig platte samt det relevante interface til drift af et IML-anlæg.