Sprøjtestøbning af letvægtsemner

Når hver enkelt gram tæller!

Letvægtsfremstilling anses for at være „problemløsningen“ inden for mange brancher. Målet er reduktionen af emnevægten og samtidigt at bibeholde de bedst mulige mekaniske egenskaber. ARBURG-processerne, såsom fysikalisk opskumning, Faser-Direkt-Compound-processen (FDC) også i kombination mit organo-plader og Particle-foam-Compound-sprøjtestøbning (PVSG), bliver anvendt.

FDC-proces

Langglasfiberforstærkede letvægtskomponenter
Ved det innovative fibre direct compounder (FDC) skæres kontinuerlige fibre til og tilføres den flydende smeltemasse direkte. Dette er et økonomisk alternativ til behandling af fiberfyldte compounds. Desuden kan fiberlængden, fiberindholdet og materialekombinationen af FDC-processen indstilles individuelt og meget fleksibelt og påvirker således komponentegenskaberne specifikt.

En hydraulisk ALLROUNDER 820 S med en lukkekraft på 4.000 kN producerer komponenter til robuste letvægtsfremstillede hængsler til husholdningsartikler af langglasfiberforstærket PA. Konstanten af skudvægten og dermed også fiberindholdet vises via en vægtkontrol integreret i automatiseringen, og måleresultatet kontrolleres som en procesparameter i SELOGICA-styringen. Et lineært robotsystem MULTILIFT V lægger emnerne på transportbåndet.