Omsprøjtning af formindsatser

Innovative løsninger til hybridkomponenter

Fremstillingen af hybridkomponenter medfører nye løsninger og produktideer. Her kan du se hvordan det er muligt økonomisk at omsprøjte indlæggedele „reel to reel”, at fremstille hybridkomponenter i serie automatisk eller at producere mindre serier på vertikale ALLROUNDER'ere med skræddersyede, manuelle aktiviteter.

Particle-foam Composite Injection Moulding

Kombination af opskummet del og plast
Ved Particle-foam Composite Injection Moulding (PSVG) kombineres en opskummet formindsats med plast. Takket være den definerede smeltning af overfladen på den opskummede formindsats ved indsprøjtning af plasten opstår der en letvægtskomponent med en permanent mekanisk forbindelse, hvorved efterfølgende monteringstrin bliver overflødige.

Hjertet i den kompakte og fleksible automatiseringsløsning er en hydraulisk to-komponent-sprøjtestøbemaskine, som i et enkelt trin producerer et færdigt modelhjul bestående af opskummede EPP-dæk, sprøjtestøbt PP-fælg og TPE-kappe. Til håndteringen anvendes en mobil Agilus-6-akse-robot (Kuka/fpt), som hænger på en linearakse, der er placeret på en yderligere linearakse på tværs i forhold til maskinen. Den fleksible syv-aksede løsning muliggør endnu mere dynamiske bevægelser og op til 43 % hurtigere indgreb i værktøjet. Det resulterer i kortere cyklustider og højere produktivitet.

Inderleder

Daglig omsprøjtning af op til 72.000 pins fuldautomatisk
Til fuldautomatisk seriefremstilling af inderledere til Fakra-stikforbindelser har ARBURG bygget en produktionscelle, som dagligt omsprøjter op til 72.000 pins. Den tilhørende robotteknologi og de tilhørende periferienheder udmærker sig ved en meget præcis og hurtig håndtering af filigrane formindsatser.

Det centrale for produktionscellen er en hybrid sprøjtestøbemaskine, hvis eldrevne lukketid gør korte cyklustider mulige. Et vertikalt robotsystem varetager håndteringen af 16 enkeltvise pins for hver af to vibrationsspiraltransportører. De skubbes ind i boringer i griber-indlægningsmodulet og transporteres til værktøjet. Der udtager robotsystemet hver især 16 færdige emner og indsætter samtidig pins. Cyklustiden er kun ca. 20 s.
til sprøjteemnet

Letvægtshåndtag

Stærk kombination: Langfiber og organoplader
Med en arm som eksempel viser vi, hvordan den nye FDC-proces kan kombineres med omsprøjtning af to forskelligt kraftige endeløs-fiberforstærkede termoplast-ilæggedele (organo-plader). Resultatet er en kompositkomponent med høj styrke, som kan erstatte metal.

En 6-akse-robot griber de to termoplast-formindsatser forstærket med endeløse fibre (organoplader) med forskellige tykkelser og opvarmer dem skånsomt via to-side-opvarmningsprocessen, inden den lægger dem ind i værktøjet ved den nøjagtige omformningstemperatur. En servohydraulisk ALLROUNDER 820 S omsprøjter organopladerne med langfiberforstærket PP og producerer i en cyklustid på blot 40 sekunder en over 500 mm lang og kun 200 g tung komponent med ekstra funktions- og afstivningselementer.

Spole til spole

Spole til spole-proces
I spole til spole-processen kan leadframes omsprøjtes med plast. Ved fremstilling af klips er en vertikal sprøjtestøbemaskine udstyret med et kombinationsværktøj, der udskiller de færdige emner fra bærerbåndet. Processen begejstrer med korte cyklusser a 30 s og kontinuerligt høj produktkvalitet.

Ved at samle flere bearbejdningstrin kan det automatiserede produktionsanlæg, der er bygget op omkring en vertikal ALLROUNDER 275 V, arbejde meget økonomisk. Stansedelene vikles af spolen ved hjælp af en horisontal vikleindretning. Det præ-udstansede bånd med klipsmaterialet føres ind i sprøjtestøbemaskinen, hvor den omsprøjtes med plast. I næste trin udskilles den færdige klip, samtidig med at næste klips omsprøjtes. De færdige emner falder via en sliske ned på et transportbånd.

Beholderindsugningsrist

Manuel filterfremstilling
En vertikal sprøjtestøbemaskine, model ALLROUNDER 375 V, viser, hvordan beholderriste kan fremstilles i høj kvalitet og med god økonomi i småserier takket være integration af manuelle processer og innovativ arbejdsmetodik. Der finder i alt syv arbejdstrin sted på en samlet cyklustid på 50 s.

Ristene fremstilles meget fleksibelt og i førsteklasses kvalitet i styktal på op til 3.000. Både maskinens og medarbejderens ressourcer udnyttes optimalt: På ca. 35 s sprøjtes der en filterover- og -underdel, og de to dele fra den foregående cyklus samles maskinelt. Samtidig udfører medarbejderen supplerende arbejdstrin til konfektionering af den færdige komponent. På denne måde fremstilles der hele 85 dele hver time.