Flerkomponentstøbning

Flere farver eller materialer - kombineret økonomisk

Multi-komponent-sprøjtestøbningen bringer flere farver eller materialer sammen i et værktøj og forbedrer plastemnerne mhp. design og form. Her kan du se, hvordan multi-komponentemner bliver fremstillet i en proces uden sammenføjningsteknik eller efterfølgende montage eller sprøjtestøbeproces og hvordan robot-systemer i Turnkey-anlæg kan forvaltes centralt vha. SELOGICA-styring.

ALLROUNDER MORE

Mere plads, modularitet og komfort ved flerkomponentproces
ARBURG lancerer en ny serie til produktionseffektiv flerkomponent-sprøjtestøbning: ALLROUNDER MORE der er særligt fleksible i deres design og kan tilpasses endnu bedre til de respektive krav. De tilbyder mere plads til større værktøjer, mere modularitet i opbygningen og mange optimerede funktioner, der giver mere brugervenlighed og nem vedligeholdelse.

Den nye maskine kan konfigureres enten elektrisk eller hybridt, og har en lang række optimerede funktioner til tokomponent-sprøjtestøbning. Et aktuelt eksempel er produktionen af tandbørster i en hård-blød-forbindelse. Den udvidede montageplads giver mere plads til større værktøjer og et bekvemt værktøjsskift. Ved ALLROUNDER MORE blev der lagt særlig vægt på vedligeholdelsesvenlighed, og derfor er materialetilførslen placeret uden for værktøjsområdet, og den vertikale sprøjteenhed kan hurtigt udskiftes via stikbare mediekoblinger.

Savgreb

Hård-blød-forbindelse, som er behagelig at røre ved
En produktionscelle rundt om en hydraulisk ALLROUNDER 570 S producerer greb til Gardena-havesave af 40 % glasfiberforstærket PP og TPE (25 % glasfiberforstærket), som er behageligt at røre ved, med et 1+1-værktøj på en cyklustid på ca. 35 s.

Sprøjtestøbemaskinen er udstyret med en kompakt robotcelle: En AGILUS seks-akse-robot, som er anbragt over den bevægelige plade, og som forløber på tværs af maskinen på en yderligere lineærakse, tager grebene af, fører dem hen til en stempeltrykfunktion og en kameratest og lægger dem herefter på et transportbånd. Takket være en implementeret SELOGICA-betjeningsflade er robotcellen nem at programmere og er ligesom værktøjsfunktionerne integreret i maskinstyringen.

Terningværktøj

2K-lukning: fyldning, køling, udtagning - på samme tid
Til fremstilling af to-komponent-vandlåse anvendes et innovativt terningværktøj. ARBURG integrerer værktøjsfunktionerne, som f.eks. servoelektrisk drejning, komplet i flerkomponent-sprøjtestøbemaskinen ALLROUNDER 920 S.

Til fremstilling af låg til vandflasker på fem gallons anvendes et 32-dobbelt terningværktøj fra firmaet Foboha. Cyklustiden er på ca. 10 sek., materialegennemløbet er på over 120 kg/h. På grund af de fire værktøjssider, der kan anvendes til fremstillingen, kan formfyldningen, kølefasen og emneafformningen udføres samtidigt. Sammenlignet med almindelige værktøjer er der systembetinget betydeligt flere kaviteter til rådighed ved samme værktøjsopspændingsflade. Det sørger for endnu større produktion med meget kortere cyklusser.

Betjeningshjul

Funktionskomponent med kun ét arbejdstrin
Økonomisk fremstilling af funktionskomponenter i ét trin er et område inden for plastikforarbejdning. Et godt eksempel er betjeningshjul til personbilinteriør: Via målrettet materialekombination opstår der førsteklasses plastemner med soft-touch-overflade.

Betjeningshjulene kan fremstilles i et fuldautomatisk procesforløb på en hydraulisk tre-komponent-sprøjtestøbemaskine, ALLROUNDER 570 S. Dette muliggør en effektiv storserieproduktion af disse krævende funktionskomponenter. Først bliver det gennemsigtige grundlegeme af PC sprøjtet, derefter et synsfelt af ABS, som kan galvaniseres, og som tredje komponent TPE, som er behageligt at røre ved.

Linser

Tykvæggede optiske emner
Den såkaldte Overmould-proces er velegnet til at fremstille tykvæggede linser i flere lag i overlegen kvalitet – med kortere cyklustider. Her anvendes der en automatiseret tokomponentmaskine med seksakset robot.

Produkterne har samme høje kvalitet, uanset om linsen er fremstillet over flere arbejdstrin eller på kun et enkelt trin. Et optisk emne fremstillet over to trin kræver dog meget kortere køletid. I det viste eksempel ser man produktionen fra en elektrisk ALLROUNDER 520 A med en lukkekraft på 1.500 kN og et 4+4-værktøj med tre stationer. Den seksaksede robot udtager de færdige linser fra den åbne tredje station og leder dem hen til en optisk kontrol. Der fremstilles fire PMMA-linser i en cyklustid på kun ca. 40 s.

Drejevinkelsensor

Et komplekst stykke elektronik
Tre bliver til en: I 3-komponent-processen sprøjtes en magnetskive, en bæreskive og en beskyttende kappe til en fuldt funktionsdygtig drejevinkelsensor. Det innovative værktøjskoncept og den komplekse automatisering overflødiggør sammenføjningsteknik eller efterfølgende monteringstrin.

Alle arbejdstrin forenes i en proces – inklusive placering af sensoren og omsprøjtning med en bæreskive samt magnetisering og monteringssprøjtestøbning direkte i værktøjet. Der anvendes en fuldautomatisk produktionscelle rundt om en hydraulisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 370 A med tre sprøjteenheder i størrelserne 30, 70 og 30.
til sprøjteemnet

Tastkabinet

Behandling af termoplast og LSR på samme tid
Til fremstillingen af et tastefelt til opvaskemaskiner kombineres et element i termoplast og et i silikone som hård/blød-kombination på en elektrisk sprøjtestøbemaskine i serien ALLDRIVE. Det er her muligt at kombinere forskellige emners egenskaber í ét fremstillingstrin.

Der stilles isæt store krav, når "varme" og "kolde" materialer behandles sammen i én cyklus og ét værktøj: PA skal nedkøles, hvorimod LSR bindes sammen ved høje temperaturer. De enkelte områder i værktøjet er derfor adskilt termisk fra hinanden via isoleringer. Derfor er transferteknikken særligt velegnet her: Sprøjteemnerne omsættes i værktøjet via et MULTILIFT-robotsystem.