Andre processer

Udnyt innovative teknologier

Vores plastikteknologis modularitet muliggør omsætningen af et bredt spektrum af krævende anvendelsesformål. Dette indbefatter f.eks. In-Mould-Labelling (IML) til artikler med tynde vægge eller Exjection®-processer til lange strukturkomponenter.

IML-spand

In-mould-mærkning (IML)
ARBURG tilbyder komplette turnkey-løsninger til fremstilling af tyndvæggede beholdere med formindsatser. Med IML-processen kan der f.eks. fremstilles to 1-l-spande med mærkat og hank med en cyklustid på kun 4,85 s. Materialeforbruget ligger ved ca. 50 kg/time.

Spandene sprøjtes på en energieffektiv ALLROUNDER 720 H med en lukkekraft på 3.200 kN. Den hybride sprøjtestøbemaskine er udstyret med specielt emballageudstyr: En forlænget 70-mm-snekke sikrer høj plastificering og korte cyklustider. Maskinen er desuden udstyret med en forstærket bevægelig platte samt det relevante interface til drift af et IML-anlæg.

Exjection®-proces

Fremstilling af meterlange strukturkomponenter
Ved Exjection®-processen udfører værktøjet en horisontal transferbevægelse under selve indsprøjtningen. Med vertikale ALLROUNDER V-sprøjtestøbemaskiner er det på denne måde f.eks. muligt at fremstille meterlange strukturelementer med funktionel geometri og integrerede endekapper.

Styreskinnen fremstilles på en ALLROUNDER 375 V. Ved denne anvendelse med horisontalt indbygget værktøj kommer lukkeenhedens frirumssystem fuldt ud til sin ret. Der er ingen konstruktionsbetinget begrænsning på hverken værktøjslængden eller løftehøjden og dermed på komponentlængden. Den servostyrede transferbevægelse under indsprøjtningsprocessen er integreret i SELOGICA styringen.