Additiv produktion

freeformer: Fri formgivning af enkelte emner

I modsætning til den gængse 3d-printning smeltes der ved ARBURG Plastic Freeforming (APF) godkendte standardgranulater som ved sprøjtestøbning. Freeformeren producerer komponenter enkeltvis eller i begrænset omfang uden værktøj af bittesmå dråber baseret på 3D-CAD-data. Vha. sammenkædning af sprøjtestøbninger og additiv produktion er en individualisering af emner ved en stor serieproduktion også mulig – fuldautomatisk partistørrelse 1.

Enestående system freeformer

Industriel additiv fremstilling
Freeformeren 200-3X og den store freeformer 300-3X åbner nye muligheder for industriel additiv fremstilling. Alt efter behov fås freeformeren i forskellige størrelser med to eller tre udløbsenheder. Additive fremstillingssystemer er egnede til industriel additiv fremstilling af enkeltdele og varierede små serier samt tilpasning af storserieproduktion.

Få et indtryk af vores freeformere og ARBURG frie former i plastik og den merværdi, vores enestående system kan give dig.

AM (Additive Manufacturing) Factory

Fuldautomatiseret, industriel additiv fremstilling
ARBURG AM Factory viser, hvordan et IT-baseret turnkey-anlæg med en freeformer 300-3X og en 6-akse robot funktionaliserer varianter af standard griberplader - fuldt automatiseret efter kundens krav og 100% sporbar.

En freeformer 300-3X forædler aluminium vakuumgriber-grundplader 'on demand' med funktionelle konturer af blød TPU-plast. Den komplette håndtering, herunder en funktionskontrol af den nyfremstillede griber, sker med en 6-akse-robot. Ved hjælp af vores Scada system ARBURG Turnkey Control Module (ATCM) kan hver griber spores tilbage med 100% med hensyn til dens fremstilling. Vha. komponentens DM-kode er det muligt at få vist relevante fremstillingsdata som f.eks. fremstillingstid, materiale, antal dråber og konstruktionsrumtemperatur på en specifik hjemmeside.

Den individualiserede komponent trin for trin

  • Udvælgelse af griber-varianten ved terminalen
  • Mærkning af griberens grundplade med en DM-kode
  • Plasmabehandling af pladen
  • Påføring af TPU-konturen med freeformeren
  • Funktionskontrol

 

Tilpasset office saks

Individualisering af sprøjtestøbeprodukter
Med en papirsaks som eksempel vises den fleksible individualisering af plastprodukter gennem samspillet mellem sprøjtestøbning med en ALLROUNDER og ARBURG Plastic Freeforming (APF) med freeformeren. Applikationen viser derudover emnet Industri 4.0.

Ved sprøjtestøbestationen har man valget mellem forskellige varianter af sakse. Mennesker og robotter arbejder sammen for at muliggøre et fleksibelt og hurtigt produktskifte. Saksegrebet indsprøjtes af en elektrisk ALLROUNDER, og der indgraveres en DMC-kode med laser. Freeformeren påfører derefter en individuel tekst på saksen. Procesdataene fra sprøjtestøbningen og den additive produktion registreres via ARBURG computersystemet ALS og overføres til en webserver. Der gives adgang til den tilhørende internetside med DMC-koden ved hjælp af en mobilenhed.
til sprøjteemnet

Fuldautomatisk til partistørrelse 1

Sammenkædet: Sprøjtestøbning og additiv fremstilling
ARBURG har automatiseret den additive fremstilling og derved udviklet en informationsteknisk fuldstændig netværksbaseret produktionslinje til individualisering af emner i store serier med Industri 4.0-teknologien. En syv-akse-robot kæder ALLROUNDER-sprøjtestøbemaskinen sammen med freeformeren.

Efter at ALLROUNDER'en har sprøjtet plastgreb på en kontorsaks, og der er blevet påført en DM-kode vha. laser, fjerner KUKA syv-akse-robotten „iiwa“ delen samt værktøjsholderen fra sprøjtestøbecellens transportbånd. Saksen identificeres vha. individuelle kode per scanner, og dermed startes det næste produktionstrin. Robotten overtager på- og aflæsningen af konstruktionsrummet. Freeformeren anbringer yderligere en individuel 3D-geometri af plast på saksens greb. Resultatet er et unikum i partistørrelse 1. Inden „iiwa“ leverer de færdige sakse, gennemgår de en kvalitetskontrol på det sidste trin.