Processer

Anvendelseskompetence live!

Lige fra sprøjtestøbning af multi-komponent- og mikroemner over forarbejdning af silikone, duroplast og pulver til ARBURG Plastic Freeforming (APF) – vi står til rådighed med vores omfattende knowhow inden for alle gængse og innovative processer. Oplev her vores individuelle ARBURG-løsninger live.

Sprøjtestøbning

Sprøjtestøbning

Sprøjtestøbning er en af de mest betydelige formgivningsmetoder ved plastbearbejdning. Hermed er det muligt at fremstille komponenter økonomisk i store mængder og med stor grad af frihed mhp. formgivning. Det er også muligt at fremstille indvendige gevind, underskæringer, fortandinger eller flader med fri form. mere...

Additiv produktion

Additiv produktion

I modsætning til den gængse 3d-printning smeltes der ved ARBURG Plastic Freeforming (APF) godkendte standardgranulater som ved sprøjtestøbning. Freeformeren producerer komponenter enkeltvis eller i begrænset omfang uden værktøj af bittesmå dråber baseret på 3D-CAD-data. Vha. sammenkædning af sprøjtestøbninger og additiv produktion er en individualisering af emner ved en stor serieproduktion også mulig – fuldautomatisk partistørrelse 1. mere...

Flerkomponentstøbning

Flerkomponentstøbning

Multi-komponent-sprøjtestøbningen bringer flere farver eller materialer sammen i et værktøj og forbedrer plastemnerne mhp. design og form. Her kan du se, hvordan multi-komponentemner bliver fremstillet i en proces uden sammenføjningsteknik eller efterfølgende montage eller sprøjtestøbeproces og hvordan robot-systemer i Turnkey-anlæg kan forvaltes centralt vha. SELOGICA-styring. mere...

Mikrosprøjtestøbning

Mikrosprøjtestøbning

En homogen smelteklargøring, korte ventetider og arbejde efter princippet first-in-first-out er af afgørende betydning for kvaliteten af mikrokomponenter. Vores videoeksempler viser, hvordan det er muligt at fremstille emner med mikrosprøjtemodulet og mikrosprøjteenheden, som er mindre end et granulatkorn, eller hvordan mikrostrukturer kan anbringes på overflader. mere...

Duroplast-sprøjtestøbning

Duroplast-sprøjtestøbning

Med egenskaber som f.eks. høj mekanisk stabilitet og styrke er flydende duroplast og vådpolyester (BMC) det egnede materiale til ekstremt krævende opgaver. Her kan du se, hvordan en præcis tilføring er mulig med INJESTER-snekke-propenhed BMC, og hvordan duroplastemner fremstilles klar til brug i fuldautomatiske produktionsceller inklusiv efterbearbejdning. mere...

Sprøjtestøbning i silikone

Sprøjtestøbning i silikone

Sprøjteemner af flydende silikone (LSR) åbner op for mange anvendelsesområder pga. materialets universelle materiale- og forarbejdningsegenskaber, f.eks. ved fremstillingen af hård/blød-forbindelser og i medicinsk teknologi. Som vist i de følgende film er ligeledes renrums-applikationer mulige. mere...

Sprøjteprægning

Sprøjteprægning

Med sprøjteprægningsprocessen er det muligt at producere f.eks. tykvæggede komponenter uden spændinger eller indsunkne punkter med en uovertruffen grad af præcision og kvalitet. Her viser vi det komplekse procesforløb og innovative anvendelser som f.eks. fremstillingen af præcise flader med fri formgivning. mere...

Omsprøjtning af formindsatser

Omsprøjtning af formindsatser

Fremstillingen af hybridkomponenter medfører nye løsninger og produktideer. Dette tydeliggøres bl.a. af film om spole til spole-processen til omsprøjtning af udstansningsdele, om Particle-foam Composite Injection Moulding til letvægtskonstruktioner eller til økonomisk fremstilling af småserier på vertikale maskiner med medtagelse af manuelle processer. mere...

Renrumsteknik

Renrumsteknik

For at kunne garantere produktkvaliteten skal renrums-applikationerne forløbe præcist, automatiseret og under aseptiske forhold uden partikler. ARBURG byder i den forbindelse på alsidige, innovative løsninger: fra produktionscellen, som er tilkoblet til renrummet, til den individuelle konfiguration og det nøglefærdige renrumskoncept. mere...

Sprøjtestøbning af letvægtsemner

Sprøjtestøbning af letvægtsemner

Letvægtsfremstilling anses for at være „problemløsningen“ inden for mange brancher. Målet er reduktionen af emnevægten og samtidigt at bibeholde de bedst mulige mekaniske egenskaber. ARBURG-processerne, såsom fysikalisk opskumning, Faser-Direkt-Compound-processen (FDC) også i kombination mit organo-plader og Particle-foam-Compound-sprøjtestøbning (PVSG), bliver anvendt. mere...