Teknisk sprøjtestøbning

Konkurrencedygtig pga. effektiv produktion

Med ARBURG sprøjtestøbeteknik kan du fremstille tekniske komponenter – vel at mærke altid til yderst konkurrencedygtige stykomkostninger. I disse videoer viser vi et bredt anvendelsesspektrum – lige fra mikro-sprøjtestøbning over omstændig værktøjsteknik til automatisering og komplette Turnkey-anlæg fra os som hoved-entreprenør.

Bevægelsesdetektor

Hovedkomponent produceres på fleksibel produktionscelle
Til produktion af hovedkomponenten til en optisk bevægelsesdetektor er en produktionscelle med manuel bestykning af emnemagasinet den optimale løsning med hensyn til fleksibilitet, udnyttelse, kvalitet og omkostninger. Cyklustiden er ca. 43 s og giver tilstrækkelig luft til supplerende manuelle processer.

Udgangspunktet for ARBURG-projektanlægget udgøres af en elektrisk ALLROUNDER 470A med en lukkekraft på 800 kN og en sprøjteenhed med størrelsen 290. To cylindermoduler med henholdsvis 25 og 35 mm snekkediameter er til rådighed til forskellig materialevægt. Den utroligt fleksibelt dimensionerede produktionscelle producerer med syv sprøjtestøbningsværktøjer skiftevist front- og baglinser samt hovedkomponenter. Komponenterne produceres i 42 varianter. Et vertikalt MULTILIFT V robotsystem, der er tilpasset til de enkelte opgaver, overtager håndteringen. Det nederste griberemne til hovederne, det øverste til linserne.

Mikrotandhjul

Materialevægt, der måles i milligram
Med optimerede ARBURG-standardmaskiner er det muligt at fremstille mikrokomponenter af bedste kvalitet, som f.eks. mikrotandhjul, der kun vejer 0,004 g. Med vores specielle mikroproduktionscelle kan vi tilbyde en effektiv løsning til skudvægte i milligramklassen.

Præcision og overholdelse af tolerancer i mikrometerområdet garanteres f.eks. med dynamisk indsprøjtning via en positionsstyret snekke. Processen anvender en elektrisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 270 A og en mikrosprøjteenhed i størrelse 5. Håndteringen overtages af et horisontalt gribende robotsystem MULTILIFT H 3+1.
til sprøjteemnet

Digitaltryk

Nye dimensioner: tilpassede plastemner
Takket være procesintegrationen af de forudgående og efterfølgende produktionstrin er det muligt at øge produktionseffektiviteten. Et eksempel herpå er inline-tryk ved hjælp af InkBOT-processen, som ARBURG og FPT Robotik præsenterede for omverdenen for første gang i 2012.

Produktionscellen producerede individuelle navneskilte. Den nye InkBOT-proces kombinerer digitaltryk og robotteknik. Ved hjælp af inline-tryk er det nu muligt at anvende fordelene ved digitaltryk på højhastighedsområdet i forbindelse med frie geometriske former i industrielle produktionsprocesser. Det er dermed muligt at trykke hurtigt, fleksibelt, individuelt og helt uden kanter på selv hvælvede plastemner i produktionsprocessen direkte efter sprøjtestøbningen.

Rørforgrening

Avanceret kernetrækteknik
Til fremstillingen af en Y-forgrening til et afløbsror på 110 mm i diameter anvendes der et værktøj med avanceret kernetrækteknik og ekspansionskernesegmenter. De tre hydrauliske kernetræk er fuldstændigt integreret i SELOGICA styringen.

Et afløb med synkroniserede sidekerner forhindrer beskadigelse af værktøjet. Hovedkerne kører separat og altid foran sidekernerne. Rørforgreningen fremstilles på en hydraulisk sprøjtestøbemaskine, model ALLROUNDER 820 S. Robotsystemet MULITLIFT SELECT sikrer en skånsom udtagning af den 505 gram tunge komponent.