Medico

Intelligente koncepter til rene produkter

Medicinsk teknologi stiller store krav mhp. pålidelighed, præcision, og renlighed. Hvordan produceres hurtigtløbende artikler? Er den tilkoblede produktionscelle med indkapslet automatisering et alternativ set i forhold til det klassiske renrum? Hvordan er det muligt at producere billige engangsartikler „ready to use“? Vi viser dig, hvordan man gør det vha. vores fleksible renrumskoncepter.

Prøverør til blod

Effektivt: Medicinsk masseprodukt
Med eksemplet prøverør til blod af transparent, brudsikkert PET viser ARBURG den produktionseffektive produktion af medicintekniske masseprodukter af høj kvalitet. En hybrid ALLROUNDER 630 H "Packaging" med 2.300 kN lukkekraft i renrumsudførelse. Et renrumsmodul med ionisering sørger for partikelsvag luft i arbejdsarealet, mens den forhøjede maskinstander gør rengøringen nem og optimal.

Den højeffektive maskine er udstyret med et 32-x-værktøj fra vores partner firmaet Hack. Cyklustiden er cirka 6,5 s, skudvægten 227 g. Deraf fås en høj kapacitet på omkring 27 kg eller 17.700 prøverør i timen.

Mundbind

Fra idé til færdigt produkt på blot 41 dage
Siden begyndelsen af pandemien har ARBURG været særdeles aktiv i kampen mod coronavirus. Det multifunktionelle mundbind er et fremragende eksempel på dette. På blot 41 dage blev produktet udviklet i samarbejde med vores partnere og gjort klar til produktion. For at kunne yde et højt niveau af beskyttelse mod virussen for både bæreren af mundbindet såvel som vedkommendes omgivelser fulgte det næste skridt: idéudvikling og produktion af et supplerende envejsfilter, der let kan monteres i mundbindets åbning.

Selve mundbindet består af en blød komponent af flydende silikone, som placeres over næsen og munden, og en fast PP-afskærmning med snøreringe til fastgørelse af elastikbåndene. Mundbindene med flydende silikone produceres i en elektrisk ALLROUNDER 570 A, den medfølgende PP-afskærmning i en elektrisk ALLROUNDER 520 E GOLDEN ELECTRIC og PP-filterkabinettet i en ALLROUNDER 470 H.

Pipettespidser

GMP-konform masseproduktion
Fremstillingen af medicinske engangsartikler såsom pipettespidser stiller ikke kun ekstremt høje krav til hygiejne og produktkvalitet, men også til produktiviteten. Med konsekvent brug og individuel tilpasning af high-end-teknik kan der fremstilles over 50.000 emner i timen.

En elektrisk sprøjtestøbemaskine i den højeffektive ALLDRIVE-serie danner basis for masseproduktionen af pipettespidser. I forbindelse med en værktøjsteknik baseret på hurtige cyklusser og automatisering fremstår en turnkey-løsning, der muliggør en meget effektiv produktion: På kun 4,7 sekunder fremstilles 64 emner, som forlader anlægget tæt pakket i bakker på 96 styk.

Sprøjtecylindre

Medicoteknisk masseartikel
Fremstillingen af sprøjtecylindre er et eksempel på en hurtigt produceret medicoteknisk artikel. Her er hybride sprøjtestøbemaskiner på hjemmebane, da de ved hjælp af en perfekt kombination af eldrevet og hydraulisk maskinteknik opnår en høj produktionsydelse.

Disse højhastighedsoptagelser viser den synkrone udstødning, som muliggør præcise fald af sprøjteemnerne samt korte cyklustider. Den servoelektriske lukkeenhed med på den hybride ALLROUNDER 470 H overbeviser med hurtige, dynamiske værktøjsbevægelser. Teknikken til hydraulisk lagring sikrer et stort, dynamisk indsprøjtningsvolumenflow.

Tandlægebor

Ready to use" med en enkelt arbejdsgang
Plast kan give konventionelle produkter helt nye egenskaber. Tandlægebor af PEEK fjerner – i modsætning til metalbor – kun kariesmateriale. De filigrane komponenter fremstilles som økonomiske engangsartikler til tandlægeklinikker – "ready to use" i en enkelt arbejdsgang.

En elektrisk sprøjtestøbemaskine i ALLDRIVE-serien er garant for høj præcision. En seks-akset robot lægger tandlægeborene på en kølestation og efterfølgende i blisterpakker i den tilkoblede renrumscelle. Disse perforeres enkeltvis, forsynes med påtryk og udsluses i enheder af ti styk via et transportbånd. Det er derfor ikke nødvendigt at efterbearbejde eller sterilisere boret før brug.
til sprøjteemnet