Emballage

Færdige løsninger til resultater på højeste niveau

Vores effektive hybrid-maskiner og Turnkey-løsninger fremstiller emballageartikler af høj kvalitet. Her viser vi f. eks., hvordan du hurtigt og effektivt kan producere bægre med tynde vægge og skruelåg, fremstille 2K-låse med terningværktøj eller anvende IML-processen til beholdere med etiketter.

IML Tubs With HolyGrail

Emballage af monomateriale med digitalt produktpas
En hybrid ALLROUNDER 1020 H i Packaging-udførelse producerer med en cyklustid på cirka fem sekunder hver fire tynde IML-krus samt låg, som automatisk lægges på et transportbånd og stables. Emnevægten er 19,3 g. Både krusene og den tilhørende etiket og låget består af kemisk genbrugt PP-monomateriale. IML-kruset kan genbruges økonomisk og i høj kvalitet efter brug.

Det digitale vandmærke er en usynlig kodning på størrelse med et frimærke for slutbrugeren, som gemmes direkte på den tilhørende etiket. De enkelte flisemønstre danner et "digitalt pas", hvorfra et fragment er nok til f.eks. at hente informationer om producenten, de forarbejdede materialer til bortskaffelse og "fødevaresikker eller ej" ved hjælp af en app. I sorteringsanlæggene kan informationerne udlæses med et kamera med høj opløsning.

Foldekasse fremstillet af genbrugsmateriale

Upcycling: Fra emballage til en robust foldekasse
Videoen fra vores partner og materialeproducent Borealis viser, hvordan materialer af samme type kan forarbejdes og bruges til at fremstille robuste hverdagsprodukter.

En foldekasse blev sprøjtestøbt processikkert på en hybrid ALLROUNDER 902 H. Udgangsmaterialet var 100% genbrugt PP, som vores partner Erema havde produceret med sin plastgenvindingsmaskine på K 2019. I den forbindelse blev af ARBURG sprøjtestøbte PP-kopper forarbejdet til genbrugsmateriale sammen med PP-folie fra hundefoderemballager.

HolyGrail2.0

Digitalt vandmærke til intelligent sortering
Den "intelligente" sortering af affaldet fra industri og husholdninger er en forudsætning for en fornuftig genanvendelse af plastik. Det vises med IML-beholderen som praktisk eksempel, hvordan plastik kan sorteres ved hjælp af digitalisering.

Ved "HolyGrail2.0" gemmes produktinformationer usynligt som "digitalt pas" i form af et digitalt vandmærke direkte på det tilhørende IML-label. Via en passende app kan man desuden forespørge om forskellige ekstrainformationer og augmentet-reality-indhold til produktet, brugen af det eller bortskaffelse. IML-beholderne fremstilles af monomateriale på en hybrid sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 820 H i Packaging-udførelse.

Runde bægre med tynde vægge

Eksempel for lukket cirkulær økonomi
Den højtydende hybride maskine ALLROUNDER 1020 H til emballagebranchen viser sin kapacitet med det 8+8-dobbelte etageværktøj. Nyt PP-materiale bliver bearbejdet sammen med 30 procent sortsrent PP-genbrugsmateriale til runde bægre med tynde vægge af ensartet høj kvalitet.

Der bliver fremstillet 16 runde bægre inden for ca. 4,3 sekunder. Vha. at de to niveauer, som befinder sig bag hinanden, er det muligt at halvere lukkekraften set i forhold til 16-dobbelte værktøj og anvende en mindre maskinstørrelse. Færdigemnerne bliver derefter stablet og emballeret i slangefolie. ARBURG har med henblik på fremstilling af emballeringsprodukter med tynde vægge og genbrugsmaterialeandel indgået et samarbejde med firmaet EREMA, som stiller genbrugsmaterialet til rådighed. Denne anvendelse beviser: Når plastik kan sammensættes på en hensigtsmæssig måde, er det muligt at føre det tilbage til værdikæden.

IML-beholdere med tynde vægge

Ilægning af 18 etiketter og udtagning af 6 dele samtidigt
IML-beholdere med tynde vægge til emballagebranchen bliver stadig mere komplekse. Hermed stiger også kravene til de hurtige turnkey-løsninger. For at opnå en økonomisk produktion er en minutiøs tilpasning af maskin-, værktøjs- og automatiseringsteknologi nødvendig.

En hybrid højeffektiv maskine fra serien HIDRIVE i udførelsen „Packaging“ med 4.600 kN lukkekraft, som er konciperet specielt til de høje krav til emballageindustrien, er produktionscellens midtpunkt. Den centrale processstyring danner grundlaget for en fleksibel procesindstilling med optimeret cyklustid. Inden for 5,8 sekunder bliver således seks beholdere med tre etiketter for hver enkelt upåklageligt produceret.

Disktop-låg

To sammenkædede ALLROUNDERe
Til ekstremt hurtig og nøjagtig produktion af Disktop-låg til kosmetikflasker har ARBURG udviklet et fleksibelt turnkey-anlæg til flere produktvarianter. Til det formål sammenkædes to ALLROUNDERe via to robotter.

Konceptet med to sprøjtestøbemaskiner og inline-montage betaler sig selv med et tilsvarende højere udbytte sammenlignet med en to-komponent løsning med montage-sprøjteafstøbning. Bunden til lukningen fremstilles på en ALLROUNDER 570 H, mens låget laves samtidigt på en ALLROUNDER 470 H. MULTILIFT robotterne fjerner de støbte dele og placerer dem på montageanlæggets to-stations drejebord. Omstillingsenheden tager derefter dækslerne 24 ad gangen op, og trykker dem på bundene. De samlede lukninger anbringes på et transportbånd og pakkes i præcist antal i kartoner.

Flip-top låg

Terningmaskine til hurtigkørende applikationer
ARBURGs ALLROUNDER CUBE er specielt udviklet til hurtigkørende applikationer. Med 2.900 kN lukkekraft og to sprøjteenheder i størrelserne 800 og 400 producerer den med en cyklustid på 8,5 sekunder tofarvede flip-top låg af PP til Pril-opvaskemiddelflasker fra Henkel.

Det 32+32-dobbelte terningværktøj med fire anvendelige sider og to bag hinanden liggende skilleflader byder på afgørende fordele: Fremstillingen af forform og slutprodukt samt køling og udtagning sker på samme tid. Den første komponent, der fremstilles, er den 0,8 gram tunge dråbeformede overdel, der derpå afkøles på den næste terningside. I den tredje position påsprøjtes den 2,4 gram tunge anden komponent. På den fjerde værktøjsside udtages flip-top lågene uden at indvirke på cyklustiden og lægges på en separat station, hvor de lukkes. Derefter følger en visuel kvalitetskontrol af de færdige dele.

Tyndvægget bæger

Fire emballageartikler på kun 1,65 sekunder
Ekstremt korte cyklus- og indsprøjtningstider: Produktionen af tyndvæggede beholdere til emballagebranchen stiller meget høje krav til sprøjtestøbemaskinernes ydeevne. ARBURG tilbyder hertil ALLROUNDERe i særlig Packaging-udførelse (P).

En hybrid high performance-maskine i serien HIDRIVE med 1,800 Kn lukkekraft udgør kernen i produktionscellen. Den hydrauliske akkumulatorteknik og positionsstyrede snekke med tilpasset tilbagestrømsspærre gør det muligt at sprøjtestøbe 4 bægre med en vægt på 3,55 g påkun 1,65 sek. med meget høj gentagelsesnøjagtighed. Sammen med en værktøjsteknik baseret på hurtige cyklusser samt automatisering fremstår en turnkey-løsning, der baner vej for en meget effektiv produktion.

Terningværktøj

2K-lukning: fyldning, køling, udtagning - på samme tid
Til fremstilling af to-komponent-vandlåse anvendes et innovativt terningværktøj. ARBURG integrerer værktøjsfunktionerne, som f.eks. servoelektrisk drejning, komplet i flerkomponent-sprøjtestøbemaskinen ALLROUNDER 920 S.

Til fremstilling af låg til vandflasker på fem gallons anvendes et 32-dobbelt terningværktøj fra firmaet Foboha. Cyklustiden er på ca. 10 sek., materialegennemløbet er på over 120 kg/h. På grund af de fire værktøjssider, der kan anvendes til fremstillingen, kan formfyldningen, kølefasen og emneafformningen udføres samtidigt. Sammenlignet med almindelige værktøjer er der systembetinget betydeligt flere kaviteter til rådighed ved samme værktøjsopspændingsflade. Det sørger for endnu større produktion med meget kortere cyklusser.

Skruelåg

72 stk. på mindre end 3 secunder
Multifordybningsværktøj, der kan fremstille høje styktal på få sekunder, er det altdominerende værktøj ved produktionen af skruelåg. Når produktiviteten skal maksimeres, skal der en skræddersyet systemløsning til – f.eks. en højeffektiv hybridmaskine.

Den hybride ALLROUNDER 720 H fra HIDRIVE serien kombinerer en servoelektrisk lukkeenhed og en stærk hydraulisk sprøjteenhed med energioptimeret teknik til hydraulisk lagring og servoelektrisk dosering. Takket være maskinens høje produktionsydelse og korte cyklustid er den yderst velegnet til fremstilling af emballageartikler.
til sprøjteemnet

Bægre

Effektiv automation for mellemstore styktal
En speciel automatisering er ikke altid nødvendigt ved produktionen af emballageartikler med et mellemstort eller stort styktal. En standardrobot MULTILIFT V med dynamisk dykakse demonstrerer, hvordan udtagnings- og cyklustiderne kan reduceres betydeligt.

I modsætning til et robotsystem med en normal dykakse er det muligt at opnå indgrebstider, der er næsten 40 % hurtigere. En elektrisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 570 A producerer to bægre af PP med en vægt på 6,4 g på kun 3,56 s. Eksemplet viser, hvor vigtigt udstyret er, når det gælder om at spare værdifulde sekunder i produktionen.

IML-spand

In-mould-mærkning (IML)
ARBURG tilbyder komplette turnkey-løsninger til fremstilling af tyndvæggede beholdere med formindsatser. Med IML-processen kan der f.eks. fremstilles to 1-l-spande med mærkat og hank med en cyklustid på kun 4,85 s. Materialeforbruget ligger ved ca. 50 kg/time.

Spandene sprøjtes på en energieffektiv ALLROUNDER 720 H med en lukkekraft på 3.200 kN. Den hybride sprøjtestøbemaskine er udstyret med specielt emballageudstyr: En forlænget 70-mm-snekke sikrer høj plastificering og korte cyklustider. Maskinen er desuden udstyret med en forstærket bevægelig platte samt det relevante interface til drift af et IML-anlæg.