Elektronik

Fremstilling af komplekse forbindelser

Det karakteristiske ved elektronikbranchen er det brede anvendelsesspektrum. Her får du mere at vide om vores individuelle løsninger: Dette indbefatter tre-komponent- og montage-sprøjtestøbning, den automatiserede omsprøjtning af indlæggedel så vel som 6-akse-robot, stansning, bøjning og sprøjtestøbning.

Stikindsats

Omformning og omsprøjtning ved løbende bånd
Praktisk eksempel på fleksibel stikfremstilling: Til automatisk omsprøjtning af metalkontakter anvendes en kompakt produktionscelle rundt om en vertikal sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 375 V. Det lineære robotsystem MULTILIFT SELECT er i den forbindelse monteret pladsbesparende på maskinstanderen.

Metalindlægget, der er stanset på forhånd, bliver via en forkoblet stanse-bøje-celle på en haspel stillet til rådighed, omformet og tilført sprøjtestøbeværktøjet. Omsprøjtningen af hver tre kontakter til et modul og udskillelsen fra stansebåndet foregår i værktøjet. Kompletteringen til et hybridstik via medietæt omsprøjtning af kontakterne sker på et tilstødende anlæg.

Spolelegemer

Hvordan den effektive storserieproduktion af tekniske emne kan fungere, vises af Turnkey-projektet til fremstilling af spolelegemer til bremsesystemer i automobiler: Hver time bliver der produceret ca. 18.000 emner, som opdeles efter kaviteter og lagres i forpakninger parat til forsendelse.

En hybrid high performance-maskine udgør kernen i produktionscellen. På kun 6,5 sek. opstår der 32 spolelegemer, som fjernes af en hurtigt indgribende robot inden for cyklustiden og anbringes opdelt efter kaviteter i originalforpakninger via et specielt rørsystem. Forpakningerne fyldes med et nøjagtigt styktal.

Sensorkabinet

Fuldautomatisk udstansning, bøjning og sprøjtestøbning
Turnkey-anlæg fra ARBURG gør det muligt at serieproducere komplette automobil-funktionsenheder i førsteklasses kvalitet. Et eksempel er sensorkabinetdæksler til elektroniske gaspedaler til biler i premium-klassen. Det avancerede anlæg samt foran- og efterkoblede komponenter styres centralt af SELOGICA.

Alle produktionskomponenter, herunder en udstansnings-bøje-enhed, gribe- og kontrolteknik samt en palletteringsstation, er forenet i en elektrisk sprøjtestøbemaskine af typen ALLROUNDER 570 A. To 6-akse-robotter arbejder hånd i hånd. Der anvendes tre firedobbelte værktøjer med udskiftelige indsatser til at fremstille i alt seks forskellige kabinetdækselvarianter. En vigtig opgave ved hvert enkelt arbejdstrin er at sikre enkeltkontakternes korrekte orientering. Hertil kommer også omfattende optiske og mekaniske foranstaltninger i forbindelse med kvalitetsovervågningen.

Inderleder

Daglig omsprøjtning af op til 72.000 pins fuldautomatisk
Til fuldautomatisk seriefremstilling af inderledere til Fakra-stikforbindelser har ARBURG bygget en produktionscelle, som dagligt omsprøjter op til 72.000 pins. Den tilhørende robotteknologi og de tilhørende periferienheder udmærker sig ved en meget præcis og hurtig håndtering af filigrane formindsatser.

Det centrale for produktionscellen er en hybrid sprøjtestøbemaskine, hvis eldrevne lukketid gør korte cyklustider mulige. Et vertikalt robotsystem varetager håndteringen af 16 enkeltvise pins for hver af to vibrationsspiraltransportører. De skubbes ind i boringer i griber-indlægningsmodulet og transporteres til værktøjet. Der udtager robotsystemet hver især 16 færdige emner og indsætter samtidig pins. Cyklustiden er kun ca. 20 s.
til sprøjteemnet

Drejevinkelsensor

Et komplekst stykke elektronik
Tre bliver til en: I 3-komponent-processen sprøjtes en magnetskive, en bæreskive og en beskyttende kappe til en fuldt funktionsdygtig drejevinkelsensor. Det innovative værktøjskoncept og den komplekse automatisering overflødiggør sammenføjningsteknik eller efterfølgende monteringstrin.

Alle arbejdstrin forenes i en proces – inklusive placering af sensoren og omsprøjtning med en bæreskive samt magnetisering og monteringssprøjtestøbning direkte i værktøjet. Der anvendes en fuldautomatisk produktionscelle rundt om en hydraulisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 370 A med tre sprøjteenheder i størrelserne 30, 70 og 30.
til sprøjteemnet

Omsprøjtning af kabler

Stor fleksibilitet på meget lidt plads
Til automatiseret omsprøjtning af formindsatser anvendes en kompakt produktionscelle rundt om en vertikal ALLROUNDER 375 V. En seksakset robot varetager håndteringen af det formlabile kabel. Derved bortfalder manuel forberedelse og ilægning.

På anlægget ilægges kabler af forskellig længde fuldautomatisk i flere fordybninger på forskellige positioner i et firedobbelt værktøj, hvorefter de omsprøjtes. Systemet udmærker sig ved stor fleksibilitet, korte cyklustider og høje oppetider. Højdepunkterne er her den fleksible håndtering af de formlabile dele samt den seksaksede robot med SELOGICA brugerflade og direkte forbindelse til maskinstyringen.
til sprøjteemnet