Automobil

Mere mobilitet med skræddersyede plastemner

Fremstiller du komponenter til automobilbranchen? Så er ARBURG din kompetente partner! Se her, hvordan du kan producere letvægtskomponenter med stor stabilitet, fremstille hård-blød-forbindelser, omsprøjte emner til små serier økonomisk eller opskumme sprøjtestøbning i én og samme proces.

Vågelampe

FIM-teknologi til „smarte“ komponentoverflader
Eksemplet Natlys viser hvorledes det er muligt at fremstille multifunktionelle komponentoverflader med FIM (film insert moulding). Processen er i forbindelse med digitalisering prædestineret til touchscreen-funktioner af høj kvalitet til f.eks. automobil-interiør såvel som elektronik-branchen, hvidevarer og medicinteknik.

De præformede 3D-folier med integrerede elektroniske funktioner og fem LED'er bliver tilføjet udefra fra trays. I renrumsceller rundt om en elektrisk sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 470 A bliver folierne gjort rene, bagstøbt og deres elektriske funktioner kontrolleret komplet under kontrollerede produktionsbetingelser.

Betjeningshjul

Funktionskomponent med kun ét arbejdstrin
Økonomisk fremstilling af funktionskomponenter i ét trin er et område inden for plastikforarbejdning. Et godt eksempel er betjeningshjul til personbilinteriør: Via målrettet materialekombination opstår der førsteklasses plastemner med soft-touch-overflade.

Betjeningshjulene kan fremstilles i et fuldautomatisk procesforløb på en hydraulisk tre-komponent-sprøjtestøbemaskine, ALLROUNDER 570 S. Dette muliggør en effektiv storserieproduktion af disse krævende funktionskomponenter. Først bliver det gennemsigtige grundlegeme af PC sprøjtet, derefter et synsfelt af ABS, som kan galvaniseres, og som tredje komponent TPE, som er behageligt at røre ved.

Kombineret regn/lyssensor

LSR-koblingspuder
Flydende silikone udligner krumninger: Ved hjælp af LSR-sammenføjningspuder er det muligt at forbinde en kombineret regn/lyssensor optimalt med bilens forrude. En flerkomponentmaskine sprøjter lavviskos flydende silikone (5 Shore A) frem til en PBT-ramme, i hvilken sensorerne indsættes.

Fremstillingen af hård/blød-forbindelser med en silikonekomponent stiller store krav til maskin- og værktøjsteknikken, da der kræves en termisk adskillelse i værktøjet. Koblingspuden sprøjtefremstilles af PBT og LSR på en fuldelektriske tokomponentmaskine af typen ALLROUNDER 570 A med en lukkekraft på 2.000 kN. På en cyklustid på 38 s frembringes fire forsprøjtede emner og fire færdige komponenter med en emnevægt på 4,53 g.

Kabinetafdækning

Opskumning og sprøjtestøbning i én og samme proces
ARBURG har som hovedentreprenør og i samarbejde med partneren Sonderhoff udviklet inline-processen MOLD’n SEAL, som sammenkæder sprøjtestøbning og PUR-opskumning. På denne måde kan du spare tid, penge og plads og samtidig øge produktionens effektivitet markant.

En seks-akset robot tager de stadig varme kabinetdele ud af den hydrauliske sprøjtestøbemaskine ALLROUNDER 570 S og fører dem konturpræcist ind under et doseringsanlæg, som påfører PUR-skummet. Mellemlagring bortfalder helt, og hærdetiden kan forkortes markant.
til sprøjteemnet

Beholderindsugningsrist

Manuel filterfremstilling
En vertikal sprøjtestøbemaskine, model ALLROUNDER 375 V, viser, hvordan beholderriste kan fremstilles i høj kvalitet og med god økonomi i småserier takket være integration af manuelle processer og innovativ arbejdsmetodik. Der finder i alt syv arbejdstrin sted på en samlet cyklustid på 50 s.

Ristene fremstilles meget fleksibelt og i førsteklasses kvalitet i styktal på op til 3.000. Både maskinens og medarbejderens ressourcer udnyttes optimalt: På ca. 35 s sprøjtes der en filterover- og -underdel, og de to dele fra den foregående cyklus samles maskinelt. Samtidig udfører medarbejderen supplerende arbejdstrin til konfektionering af den færdige komponent. På denne måde fremstilles der hele 85 dele hver time.