Smart Production

Dynamisk styring

Digitalisering er ensbetydende med direkte udveksling af informationer. På den måde er det muligt at styre forløb dynamisk og optimere dem målrettet. Hermed kan du udnytte de ressourcer, som er til rådighed, endnu mere effektivt: Hvad enten det handler om ordreplanlægning, kvalitetssikring, værktøjsadministration eller vedligeholdelse.

Procesdata bliver registreret online og behandlet så det er let tilgængeligt overalt. Du ved hvad der foregår i din produktion – ligegyldigt hvor og hvornår du ønsker det! Som teknologi- og systempartner tager vi os også af implementeringen af en digital datamanagement til produktionsorganisation. Big Data bliver til Smart Data!

Registrering

Virksomheder, der ønsker adgang til den digitale ARBURG-verden, kan registrere sig under www.arburgXworld.com. Adgangen til de apps, som er til rådighed, kan indrettes individuelt. Hver enkelt virksomhed vælger mindst en masteruser, som kan oprette et vilkårligt antal brugere.

Højdepunkter

  • Udveksling af data på tværs af produktionsfaciliteter og lokationer (horisontal integration)
  • Udveksling af data fra maskine til ERP-system (vertikal integration)
  • Nøjagtig detaljeret planlægning til optimering af kapaciteten, kvaliteten og pålidelige leveringsforløb
  • Tilbagemeldinger og parametre for administrationsniveaet til rådighed direkte – også mobilt
  • Sikker dokumentation af proces- og kvalitetsdata – også specifikt mhp. enkelte dele

Tekniske løsninger

Hovedcomputer (ALS)
Vores modulære produktionsmanagement-tool er banebrydende inden for området Manufacturing Execution Systems (MES) til sprøjtestøbningsproduktionen. Med ARBURG PC-systemet (ALS) er det muligt at planlægge og styre den komplette produktion. Dette er ensbetydende med høj produktkvalitet og reduktion af stilstandstider.
om PC-system (ALS)

Turnkey Control Module (ATCM)
Dette muliggør fuld sporbarhed af enkelte dele eller moduler: Her er et SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) så som ARBURG Turnkey Control Module (ATCM) nødvendigt. På den måde er er det muligt at indhente proces- og kvalitetsdata specifikt for bestemte dele og overføre dem til et analysesystem.
om Turnkey Control Module (ATCM)