ARBURG Bæredygtighedsrapport 2022

I bæredygtighedsrapporten for 2022 informerer ARBURG atter verden om, hvor bæredygtigt virksomheden på lang sigt agerer og driver forretning inden for alle relevante områder. I en interaktiv PDF-fil er en masse spændende baggrundsinformation, tal, data og fakta online, let at forstå og velstruktureret.

En del af arburgGREENworld-programmet

Bæredygtighedsrapporten er en del af programmet "arburgGREENworld", hvormed ARBURG har fastlagt bæredygtighed gennem ressourceeffektivitet, et reduceret CO2-fodaftryk og cirkulær økonomi som vigtige mål. Disse aktiviteter strækker sig allerede mere end ti år tilbage. Som en af de første virksomheder nogensinde fik ARBURG i 2012 en tredobbelt certificering inden for kvalitet, miljø og energi. Miljøbeskyttelse, ressourcebevaring og effektivitet har været en integreret del af virksomhedsfilosofien i årtier. Energieffektive konstruktionsmetoder er lige så meget en del af porteføljen som bæredygtige produktionsprocesser. Men også den centrale produktion på et sted med en høj andel af egenproduktion og korte forsyningskæder, den produktionseffektive maskinteknologi og de digitale produkter og tjenester fra "arburgXworld"-programmet bidrager hertil.

Imponerende tal

Imponerende tal viser, hvordan ARBURG implementerer bæredygtighed i hele virksomheden:

  • 87 procent af alt affald i 2021 blev genanvendt under fuld hensyntagen til den cirkulære økonomi.
  • Ved at opsamle regnvand i flere cisterner kunne regnvandets andel af det samlede vandforbrug øges fra 16 til næsten 23 % i 2021.
  • ARBURG producerede i 2021 1,7 mio. kWh solenergi alene med solcelleanlæg til eget brug. Det svarer til elbehovet for ca. 470 husstande med fire personer.
  • Ved at deltage igen i Carbon Disclosure Project (CDP) 2022-vurderingen var Arburg i stand til at opnå et resultat over gennemsnittet med en rating på "B", ligesom det var tilfældet i 2021.
  • Mellem 2010 og 2021 sparede disse og mange andre foranstaltninger og aktiviteter i alt over 100 millioner kg CO2-emissioner.

Til pressen: Download tekster og billeder