Et anlæg – 159 varianter

Bygge- og apparatfremstilling

Phoenix Contact satser på en ARBURG turnkey-løsning, der kombinerer effektiv automatisering og høj artikelvarians.

Fleksibelt

Produktionskonceptet med ARBURG turnkey-anlæg kombinerer høj artikelvarians med automatisering.

Hurtigt

Cyklustiderne er reduceret med en tredjedel, og omrystetid for værktøj og gribere er halveret.

Perfekt

Efter kvalitetskontrol og uden efterbearbejdning forlader kun fejlfrie emner anlægget.

Løsning

Beslutningen blev truffet om at bruge en turnkey-løsning baseret på en elektrisk ALLROUNDER 470 A. En Kuka Agilus robot med knækarm samler de individuelt tilførte bøsninger op og placerer dem på foruddefinerede positioner på en overførsels-plade. Plade og griber passer hver til en værktøjskassette med en, to eller fire kaviteter. De plader, der ikke er i brug i øjeblikket, opbevares på to gribervogne, der kan køres hen til anlægget for at gøre det lettere at skifte dem.

Et lineært robotsystem MULTILIFT V overtager bøsningerne, placerer dem i værktøjet og fjerner samtidig indløbet og emnerne. Indløbet ledes ud i en kværn, hvor det regranuleres og returneres til processen. Bøsningerne testes induktivt, underkastes kvalitetskontrol og smides derefter separat efter kaviteter i transportcontainere.

Leder du efter en lignende løsning?
Vi rådgiver dig gerne.

Forventning

Med det nye maskin-værktøjskoncept er de høje krav til korte cyklustider ikke kun opfyldt, men langt overgået. Dette vil i fremtiden muliggøre serieproduktion og produktdiversitet med kun ét anlæg.

Testimonials

“Vi forener artikelvarians med automatisering - og det med høj produktkvalitet og lav cyklus- og omrystetid.”

Bernd Laumann, teamleder Injection Moulding Projects PCC for Device Connectors

Branche

Elektronik

Integration af komplekse funktioner, omsprøjtning af indlæggedele, additiv bearbejdning af ledende materialer? Vi tilbyder en lang række løsninger til elektronikindustrien.

Til branche