Zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti ARBURG 2022

Zprávou o trvalé udržitelnosti za rok 2022 společnost ARBURG opět celosvětově informuje o dlouhodobém a trvale udržitelném rozvoji a hospodaření společnosti ve všech relevantních oblastech. Velké množství zajímavých informací ze zákulisí, čísla, data a fakta si můžete kdykoli zobrazit online ve srozumitelně a dobře členěném interaktivním PDF.

Součást programu arburgGREENworld

Zpráva o trvalé udržitelnosti je základním kamenem programu „arburgGREENworld“, ve kterém si společnost ARBURG stanovila jako hlavní cíle udržitelnosti efektivní využívání zdrojů, snížená uhlíková stopa a oběhové hospodářství. Tyto aktivity trvají již více než deset let. Již v roce 2012 získala společnost ARBURG jako jedna z prvních firem vůbec trojitou certifikaci v oblasti kvality, ekologie a energie. Ochrana životního prostředí, šetrné zacházení se zdroji a efektivita jsou již po desetiletí pevnou součástí podnikové filosofie. Energeticky úsporná konstrukční provedení jsou součástí portfolia stejně jako udržitelné výrobní procesy. Přispívá však k tomu také centrální výroba v pobočce s vysokým podílem vlastní výroby a krátkými dodavatelskými řetězci, výrobně efektivní technické vybavení strojů a také digitální výrobky a služby programu arburgXworld.

Působivá čísla

Působivá čísla dokládají, jak společnost ARBURG prosazuje udržitelnost v rámci celé firmy:

  • V roce 2021 bylo recyklováno 87 % veškerého odpadu, přičemž bylo komplexně zohledňováno téma oběhového hospodářství.
  • Díky zachycování dešťové vody v několika cisternách byl v roce 2021 zvýšen její podíl na celkové spotřebě vody ze 16 na téměř 23 procent.
  • Společnost ARBURG v roce 2021 vyrobila jen ve fotovoltaické elektrárně 1,7 milionu kWh solární energie pro vlastní potřebu. To odpovídá množství elektrické energie, které spotřebuje přibližně 470 čtyřčlenných domácností.
  • Při opětovné účasti na hodnocení Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 se společnosti Arburg podařilo stejně jako v roce 2021 dosáhnout nadprůměrného výsledku s hodnocením „B“.
  • V letech 2010 až 2021 se díky těmto a mnoha dalším opatřením a aktivitám podařilo ušetřit celkem více než 100 milionů kilogramů emisí CO2.

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky