Výročí: Partnerský summit ARBURG

Dne 23. března 2023 pořádala společnost ARBURG v Loßburgu „Partnerský summit“. Touto výroční akcí společnost ARBURG poděkovala speciálně svým dlouhodobým technologickým partnerům a dodavatelům, bez kterých by nebyla možná jedinečná historie úspěchu „100 let rodinného podniku Hehl“. Do firemní centrály přijelo 450 zvaných hostů, aby v „ARBURG Cube“ oslavilo výročí a aby se informovalo řadou přednášek a prohlídek podniku.

Zaměřeno na trvalou udržitelnost

Hlavním tématem partnerského summitu byly rozsáhlé aktivity společnosti ARBURG a jeho partnerů týkající se udržitelnosti. Přehled poskytla paní Samira Uharek, ARBURG sustainability managerin. Cílem je vyšší efektivita výroby a efektivní využití zdrojů, oběhové hospodářství a snížení uhlíkové stopy. Škála zahrnuje FEM-optimalizovanou konstrukci, použití obrysově blízkého surového materiálu a minimalizaci plechového odpadu při výrobě strojů ALLROUNDER, dále servis jako je zákaznický portál arburgXworld, testování alternativních plastů a nový „akční plán: energy“ pro energetické poradenství přímo na místě u zákazníka, až po účinnou správu odpadu, využití dešťové vody, větru, geotermie a fotovoltaiky.
Společnost ARBURG pracuje v rámci svého akčního plánu neustále na tom, aby jednala klimaticky neutrálněji, sociálněji a odpovědněji. O tom všem informuje ve své zprávě o trvalé udržitelnosti.
Paní Samira Uharek zdůraznila, že se společnost ARBURG může spolehnout na svou důslednou politiku nákupu a vynikající Supply Chain Management. Dodavatelský podíl 72 procent je z Německa a 66 procent z toho z Bádensko-Württemberska. Aktivity dodavatelů v rámci udržitelnosti mají pozitivní vliv na bilanci stroje a jsou proto pro společnost ARBURG velmi cenné.

Zajímavé provozní prohlídky a zábavný večerní program

Po přednáškách se mohli hosté zúčastnit prohlídek provozu. Připraveno bylo celkem deset stanic, ve kterých odborníci informovali na téma jako vlastní výroba elektroniky a řízení, údržitelná technika budov, řešení na klíč a také výroba šetřící zdroje v oblasti kubické výroby, výroby plechů a přípravy práce. Nesmíme opomenout přehled partnerství v oblasti vývoje a prezentaci programů „arburgXworld“ a „arburgGREENworld“. Kromě toho byla představena technologie strojů a naživo byla ukázána udržitelná aplikace vstřikování.
Závěrem pak byl vynikající večerní program, kterého se účastnili také jednatelé a obchodní vedení. Nadšení hosté využili až do ranních hodin dalšího dne možnost k setkání a oslavě v kruhu velké rodiny ARBURG.

Dojmy

Pro tisk: Stáhněte si texty a obrázky