Filozofie

Tradičně inovativní

Ústředním tématem našich služeb je efektivita výroby. Pomocí našich modulárních, individuálně optimalizovaných zařízení, řešení pro digitalizaci a rozsáhlých služeb dosáhnete bezchybnou kvalitu výrobků při maximální dostupnosti – pro vyšší hospodárnost a trvalé využívání zdrojů.

Slib značky

Slib značky

Heslem „Wir sind da“ definuje společnost ARBURG pozici své značky a vyjadřuje vůli nejen poskytovat technologické služby, ale také vždy nekompromisně hájit zájmy svých zákazníků, zaměstnanců i partnerů. více...

Služby

Služby

Ústředním tématem našich služeb je efektivita výroby. Naše modulární a individuálně optimalizovaná zařízení a komplexní rozsah služeb vám umožní dosáhnout dokonalé kvality výrobků a maximální dostupnosti. více...