Členství

Výměna odborných znalostí a networking

Společnost ARBURG je ráda členem sdružení a iniciativ, které jí umožňují působit v rámci silných sítí. Pro nás je typická kvalita – což platí i pro výběr našich interakcí. Ve sdružení, jako jsou například VDMA nebo VDWF, jsme našli silné partnery, kteří zase zastupují zájmy svých členů.
Členství v těchto sdruženích nám mimo jiné umožňuje, aktivně se podílet na aktuálním dění v oboru.

Iniciativy

Důležitá témata, jako je například udržitelnost, vyžadují nadoborové mezipodnikové iniciativy. My se aktivně zapojujeme – My jsme tady!