K 2013: Průmysl 4.0

Komponent s individuálními výrobními daty

16.10.2013
Společnost ARBURG propojila vkládaný potisk s plánovaným projektem Průmysl 4.0 a systém představí na veletrhu K 2013. Návštěvníci veletrhu K 2013 si mohou u stánku A13 společnosti ARBURG v hale 13 vyrobit vlastní jmenovku s individuálním QR kódem a zobrazit online její nejdůležitější výrobní parametry.

Individualizované produkty v rámci „jednokusového“ výrobního toku
Myšlenka projektu Průmysl 4.0 spočívá v propojení strojů, vyrobených dílů, zaměstnanců a zákazníků. K tomu patří i výroba inteligentních produktů, které získávají v „jednokusovém“ výrobním toku individuální charakter a které lze jednoznačně identifikovat a sledovat napříč výrobním řetězcem. Výrobci i uživatelé tak mohou získat potřebné informace například o historii, aktuálním stavu, aktuálním umístění a nejvýznamnějších výrobních parametrech jednotlivých komponent.

Veletrh K 2013: Čtyři kroky k výrobě „inteligentní“ jmenovky
Na veletrhu K 2013 společnost ARBURG ukáže na příkladu výrobní jednotky, vyvinuté ve spolupráci se společností Partner FPT Robotik, jak má vypadat „inteligentní“ výroba umožňující zpětnou sledovatelnost. Tato jednotka zahrnuje elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 370 E, šestiosého robota a zařízení určené pro vkládaný potisk. Zařízení vyrobí ve čtyřech krocích individuální jmenovku s odkazem na web:

  • Data jsou individuálně zachycena u terminálu a uložena pomocí softwaru SAFELOG společnosti ARBURG na individuálně přidělenou přístupovou kartu.
  • Přístupová karta se poté načte do řídicí jednotky SELOGICA vstřikovacího stroje. V dalším cyklu je vyrobena požadovaná jmenovka s QR kódem.
  • Řídicí jednotka SELOGICA předá individualizovaná výrobní data do systému řídicích počítačů společnosti ARBURG. Systém centrálně zaznamená mimo jiné také parametry významné pro tisk, jako je teplota, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu, a uloží je na webový server podnikové centrály.
  • Po vytištění jmenovky je možné zobrazit individuální údaje o daném kusu online naskenováním příslušného QR kódu. K individuálním údajům patří jméno, čas, cyklus a výrobní data přiřazená danému kusu.

Kromě systému řídicích počítačů ALS má technologie InkBot využívaná k tisku jmenovek klíčovou funkci. Technologie kombinuje digitální tisk a robotiku v automatizované pracovní stanici zařazené za vstřikovací jednotkou. Jedině tak lze provést výměnu motivů během několika sekund.

Další informace
k ALS
k SAFELOG
k výlisku"jmenovka"
k šestiosý robot s SELOGICA