Vyrábíte efektivně?

Otestujte se

16.10.2012
Jak efektivní je provoz vstřikovacích zařízení v naší společnosti? Na tuto základní otázku neexistuje žádná obecně platná odpověď. Proto naši odborníci vytvořili test, který vám umožní samostatně ohodnotit vaši společnost a odhalit její potenciál.

10 otázek k rozpoznání možností úspor
TTest společnosti ARBURG o efektivitě výroby zahrnuje deset otázek pokrývajících všechny oblasti výrobního řetězce od návrhu výrobku až po plánování výroby. Výsledky testu neukážou rychle pouze aktuální stav společnosti. Signalizují také, jakým směrem by se měla společnost vydat, aby byla výroba efektivní.

Ke stažení
Test o efektivitě výroby (angličtina) (PDF - 0,2 MB)

Tip: Vypnutí čerpadla
Zvýšení efektivity výroby nemusí být nutně spjato s investicemi, ale vztahuje se i k její organizaci nebo postupům. Hospodárnost výroby je možné do určité míry zvýšit použitím jednoduchých opatření, která nezatíží rozpočet. Vyplatí se porovnat rozdíl mezi „provozními hodinami čerpadla“ a „provozními hodinami v automatickém provozu“. Pokud hodnota přesahuje deset procent, běží čerpadlo často naprázdno (nevyrábí se). Aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie, je třeba dbát na to, aby čerpadlo bylo např. při technické přípravě vypnuto. Tento příklad poukazuje na to, jak je důležité, aby byli zaměstnanci o této skutečnosti informováni.