85 nových učňů a studentů

Zahájení výuky v roce 2019

03.09.2019
Rekord: Dne 2. září 2019 zahájilo své učňovské studium u společnosti ARBURG celkem 85 nových učňů a studentů Bádensko-Württemberské duální vysoké školy (DHBW). To je o 25 % více než v roce 2018. Společnice společnosti a jednatelka paní Renate Keinathová přivítala nové členy rodiny ARBURG.

Vzdělávání pro budoucnost
„Budete to vy, kdo naši společnost svým know-how posunou vpřed. Vnímáme jako svůj závazek poskytnout vám všem vynikající odbornou přípravu,“ zdůraznila paní Renate Keinathová ve svém proslovu. „Budete těžit z dlouholetých zkušeností: Doprovázíme mladé lidi na cestě do jejich profesního života již 70 let. Do dnešní doby je to již více než 1 800 učňů a studentů. „Momentální impozantní počet 252 učňů a studentů přesvědčivě dokládá vysokou prioritu, jakou společnosti ARBURG přisuzuje výuce.

„Vytvořili jsme pro vás komplexní koncepci výuky, aby přechod ze školního do profesního života společnosti ARBURG nebyl skokem do studené vody,“ sdělila paní Renate Keinathová novým 85 učňům a studentům. Postupně budete budovat svou odbornost a seznámíte se světem zpracování plastů.