Informační dny – vzdělávání u společnosti ARBURG

Zažít učební obory na vlastní kůži

10.07.2019
Cca 600 žáků, rodičů a učitelů navštívilo od 04. do 06. července informační dny společnosti ARBURG 2019. Hosté se mohli na místě informovat o rozsáhlé nabídce vzdělávání výrobce strojů z města Loßburg. Rozmanitý program nabídl např. závodní dráhu povolání, workshop a tématické prohlídky podniku.

Pestrý program
Na informační dny 2019 připravilo cca 180 učňů a studentů duální vysoké školy Bádenska-Württemberska (DHBW) ARBURG pestrou nabídku. Hlavním prvkem byla závodní dráha povolání, na které bylo možné se detailně seznámit s učebními obory i studijními programy DHBW. Pro technicky orientované gymnazisty byl připraven dvouhodinový orientačně zaměřený workshop, který měl za cíl usnadnit výběr vhodného studijního programu. Kromě toho měli hosté možnost podrobně diskutovat s učni, studenty DHBW a instruktory. Program informačních dnů byl doplněn prohlídkami zaměřenými na vzdělávací centra, produkty, životní prostředí a montáž.