ARBURG Packaging Summit

Oborové setkání odborníků na balení

04.07.2019
25. a 26. června 2019 se u společnosti ARBURG konal druhý „Packaging Summit“. Dorazilo na 120 hostů z celého světa, aby se u předních odborníků z oblasti průmyslu a výzkumu či od asociací informovalo o trendech, efektivním využívání zdrojů a oběhovém hospodářství v průmyslu výroby obalů.

Řešení, inovace, vize
„Při dvoudenní akci jsme společně s renomovanými odborníky nastínili a prodiskutovali, jak může být oběhové hospodářství pro produkty obalového průmyslu úspěšné. Ukázali jsme, jak průmysl výroby plastů čelí aktuálním výzvám a jaké jsme schopni dnes i do budoucna poskytnout řešení a inovace šetrné ke zdrojům tak, aby životní cykly výrobků byly uzavřené,“ sděluje vesměs pozitivní výsledek ředitel prodeje Gerhard Böhm.

Nastínění kompletního řetězce tvorby hodnot
Ve více než desítce odborných přednášek byly nastíněny nejrůznější aspekty obalové techniky. Např. přednášející z firem BASF, Borealis a Henkel představili nové materiály a to, co dělají pro to, aby se umělé hmoty vracely zpět do řetězce tvorby hodnot a aby jako podniky byly schopny zpracovávat recyklát. ARBURG a partneři vyrábějící nástroje Stackteck a Fohoba představili inovativní metody, trendy a strojní techniku speciálně pro obalový průmysl. Odborník na IML Verstraete ukázal, jak se pomocí neviditelných vodoznaků dají plastové obaly vybavit digitálním recyklačním pasem (Digital Recycling Pass) a vytřídit podle druhů. Erema představila různé pilotní projekty na téma recyklace, zatímco společnost Global-Flow se v zásadě věnovala likvidaci a využití druhotných surovin. Kromě toho byli v osobě Thorstena Kühmanna a Dr. Rüdigera Baunemanna přítomni i zástupci asociací VDMA a Plastic Europe Deutschland. Oba předestřeli z pohledu asociací výhled na to, jaké výzvy bude muset toto odvětví řešit v budoucnu. Během přestávek mezi přednáškami měli účastníci dostatek příležitostí si vybrané způsoby balení sami „osahat“.

Nová řešení pro oběhové hospodářství
Vrcholem setkání odborníků na balení byla závěrečná pódiová diskuse, která shrnula resumé jednotlivých přednášejících. Bertram Stern, Sales Manager Packaging u firmy ARBURG, k tomu dodává: „Výrobci vstřikovacích strojů, nástrojů a materiálů i odborníci na recyklaci musejí napříč celým řetězcem tvorby hodnot spolupracovat. Vůle a odhodlání k tomu byly během akce zcela jasně patrné.“ Pouze společně se lze dobrat k novým řešením a zajistit, aby se použitý plast jako cenná surovina dostal zpět na začátek a byl efektivně použit pro výrobu nových produktů. Gerhard Böhm se během diskuse věnoval i tomu, jakým způsobem společnost ARBURG s novým programem „arburgGREENworld“ propojuje své aktivity týkající se oblasti efektivního využívání zdrojů a oběhového hospodářství. Příklady těchto vazeb představí spolu s partnery na veletrhu K 2019.