Servisní technici se školí decentralizovaně

Technici ARBURG s celosvětově uznávanou vysokou kvalifikací

21.11.2014
Aby bylo možné poskytovat zákazníkům po celém světě optimální služby, bude společnost ARBURG školit všechny servisní techniky decentralizovaně na jednotné vysoké úrovni. Jason Ding z pobočky ARBURG Šanghaj je prvním servisním technikem, který absolvoval náročné základní školení na školicího pracovníka.

Školení na školitele
Jason Ding, který na pobočce společnosti ARBURG v Šanghaji naposledy pracoval jako vedoucí servisu, je prvním servisním technikem této pobočky, který v mateřském závodě v Loßburgu absolvoval tříměsíční základní školení na školicího pracovníka. V budoucnu bude sám školit servisní techniky v Číně. Během svého pobytu v Evropě se seznámil s metodami a strukturami, které bude používat při školení vlastního kolektivu techniků v Číně.

Školení na místě v mateřském jazyce
Jason Ding zmiňuje velkou přednost decentralizovaného školení: „V Číně je stále ještě obtížné najít vhodné pracovníky s dobrou znalostí angličtiny. Proto je vhodnější školení v mateřském jazyce, aby bylo možné předat do detailu celý jeho obsah.“ Strategie společnosti ARBURG, důkladně školit pracovníky na pobočkách, má za cíl také posilovat firemní kulturu, rozvíjet pocit sounáležitosti a tím i pozitivně ovlivňovat vazbu pracovníků s podnikem.