Spolupráce společnosti ARBURG na Tchaj-wanu

Memorandum o spolupráci univerzity s průmyslovým sektorem

29.10.2014
V rámci veletrhu Taipei Plas 2014 podepsali obchodní ředitel Helmut Heinson a vedoucí úseku pro zámoří Andrea Carta dohodu o spolupráci mezi společností ARBURG a tchajwanskou univerzitou Ming Chi University of Technology, která se mimo jiné týká prakticky orientovaného vzdělávání.

Spolupráce se společností ARBURG v oblasti technického vybavení strojů
Univerzita již nyní úzce spolupracuje s největším tchajwanským průmyslovým koncernem Formosa Plastic Group. Technologie vstřikování ALLROUNDER bude v budoucnu intenzivněji využívána pro účely výuky a vzdělávání a také v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v oboru lékařské techniky. Spoluprací se společností ARBURG by nyní mělo dojít k prohloubení know-how v oblasti vstřikování a k dalšímu rozvoji kontaktů s regionálními průmyslovými závody.

Spolupráce zaměřená na budoucnost
Spolupráci do značné míry iniciovala společnost C&F Corporation Limited, která společnost ARBURG zastupuje již více než 35 let a vybudovala silnou síť kontaktů s tchajwanským a čínským průmyslovým sektorem. Po dobu trvání dohody, jejíž platnost byla sjednána zpočátku na dva roky, budou například odborníci na problematiku vstřikování ze společností ARBURG a C&F v rámci inženýrského studijního programu univerzity Ming Chi pořádat pravidelné přednášky a semináře. Jejich cílem bude praktické vzdělávání studentů. Helmut Heinson a Andrea Carta během návštěvy univerzitního areálu pozvali akademiky i studenty jménem společnosti ARBURG na návštěvu mateřského závodu v německém Loßburgu.